Ďalší príklad efektívneho a zjednodušeného pracovného postupu v teréne: Kreiswerke Main-Kinzig sa podarilo okamžite optimalizovať pracovný proces pri využití aplikácie tablano. Pripravená šablóna „Rozvodné skrine“ umožňuje rýchle získanie informácií o stave NN rozvodov a trafostaníc.

Comments are closed.