V dňoch 26. a 27. apríla 2022 sa v spolupráci s AHK Slowakei uskutočnil webinár „Bavorsko – Fit for Partnership: Digitalizácia na Slovensku“. Počas dvojdňového online podujatia sa bavorské a slovenské spoločnosti a inštitúcie predstavili širokému publiku odborníkov a vedúcich pracovníkov. Okrem tém súvisiacich s ďalším vzdelávaním boli predstavené a prediskutované mnohé inovatívne produkty a služby. Program bol zavŕšený možnosťou osobnej výmeny názorov medzi účastníkmi.

Sebastian Trettel (tablano | Mníchov) prezentoval tablano v 15-minútovej krátkej prezentácii. Po prezentácii produktov prejavili účastníci záujem najmä o slovenských zákazníkov tablano, akými sú Letisko Košice alebo mestá Zvolen, Sabinov, Trstená a čoskoro aj Bratislava – Dúbravka. „Môžeme byť hrdí na veľké množstvo úspešných zákazníkov v celej Európe!“ hovorí Sebastian Trettel.

„Vstup na slovenský trh je možný len so silnými partnermi. Základ sme tomu položili pred mnohými rokmi.“

Sebastian Trettel, tablano | Mníchov

Všetkým zúčastneným a organizátorom Bayern International, em&s GmbHSlovensko-nemecká priemyselná a obchodná komora ďakujeme za vydarené podujatie a už teraz sa na vás opäť tešíme! Veľké poďakovanie patrí aj tlmočníkom, ktorí podujatie simultánne prekladali do nemčiny a slovenčiny.

Comments are closed.