Domové prípojky v tablane

Skončite s chaosom v papieroch: digitalizujte domové prípojky priamo na mieste

Pri konštrukcii, prekládke, oprave alebo iných zmenách na potrubí, je potrebné na mieste zaznačiť schému zapojenia – pravdepodobne na papier. Takáto schéma potom putuje do kancelárie, kde ju zaznačia do geografického informačného systému … ak všetko funguje.

 

 

 

Ako sa to bežne robí?

Často sú dodané schémy skôr náčrtami, ktoré nielenže sa na stôl GIS dostanú neskoro, vo veľkom počte, ale navyše aj zašpinené a niekedy nezrozumiteľné. Digitálna evidencia je potom takisto oneskorená, čo môže spôsobiť komplikácie pri ďalších prácach: nepresnosť, neaktuálnosť, preťaženie administratívnych pracovníkov. Udržiavanie neaktuálneho stavu GIS môže mať vážne následky.

 

 

 

A prečo to je s tablanom lepšie?

Pracujete (takmer) ako zvyčajne: Nachádzate sa na stavenisku a chcete napríklad zaevidovať novopostavené napojenie. V mapovom zobrazení aplikácie tablano si zobrazíte Vašu aktuálnu polohu, na tomto mieste vytvoríte nový objekt “POI” pre ktorý už len vyplníte ostatné údaje:

     všeobecné informácie k prípojke: typ, materiál, apod.,
     dátum, zodpovedný administratívny pracovník, ai.

Záznam priamo na mieste

Ako zvyčajne, teraz vytvoríte skicu, ktorú odfotografujete do aplikácie a zároveň odfotíte situáciu na stavenisku z viacerých pohľadov. Všetko, čo takto zadáte do aplikácie, je automaticky pridelené k polohe, takže konkrétna nová prípojka je automaticky spojená nielen s technickými informáciami, ale aj s Vašimi skicami a fotografiami.

Ostatné detaily ako sú bod napojenia, lomové body, ai. môžete zameriavať v tablane s presnosťou až 1 cm!

GIS a Export

Po zaznamenaní informácií a aktuálneho stavu priamo na mieste je možné ich synchronizovať priamo s GIS, takže pracovník GIS má všetky potrebné údaje hneď k dispozícii, skôr než by ste mu ich priniesli osobne. Výsledok je zrejmý: všetky dáta sú digitálne uchované, aktuálne a hlavne dostupné iným pracovníkom.

Okrem toho je možné Vaše dáta exportovať do formátov CSV alebo Excel, takže s nimi môžete ďalej pohodlne pracovať.

Mohlo by Vás tiež zaujímať: Dynamické zobrazenie objektov