Gewässerschau mit tablano

 

Ordnungsgemäße und digitale Gewässerschau

Sie sind dazu verpflichtet regelmäßig eine Gewässerschau durchzuführen? Bei Wind und Regen wird das zu einer echten Herausforderung. Wir entwickelten die perfekte digitale Lösung, damit Sie dieser Pflicht papierlos und effizient nachkommen können. Die (digitale) Kontrolle Ihrer Gewässer wird zu einem Kinderspiel. Aber sehen Sie selbst.

 

 

 

Wieso, weshalb und die nötige Vorbereitung

Im Wasserhaushaltsgesetz wurde festgelegt, dass Gewässer stetig kontrolliert werden müssen. Mit regelmäßigen Gewässerschauen können Sie Gefahrensituationen vorbeugen oder Gefahrenstellen und Mängel schnellstmöglich beseitigen. Nun ist es an Ihnen: Sie bestimmen Gewässerabschnitt und Zeitpunkt der Sichtung. In der Karte können Sie sich einen vollen Überblick über alle Abschnitte verschaffen.

 

Keď presnosť je nevyhnutná

V prípadoch napr. domovej prípojky a nadväzujúcich bodov siete (počiatočný bod, koncový bod, lomový bod, bod prerušenia atď.) je potrebná presná detekcia. Pomocou tablano Connect: Leica dokážete objekty spravovať digitálne priamo na mieste a s presnosťou 1 cm – takže ste pripravení na existujúci GIS!

 

Bez ohľadu na odvetvie a projekt!

Rozšírenie je možné použiť vo všetkých projektoch tablano a bez ohľadu na to, v akom odvetví pracujete. Pomocou tablano a Leica GG04 plus smart antény môžete výrazne spresniť prácu v teréne.

 

Aj bez signálu GSM!

Dokonca aj v miestach so zlým pripojením k GSM sieti je možné pracovať presne a bez problémov. Zameriavajte objekty v reálnom čase a na mieste, bez potreby mobilného dátového pripojenia.

Ako to funguje?

Jednoducho cez Bluetooth pripojíte iPad k Leica smart anténe – bezdrôtovo a v priebehu niekoľkých sekúnd. Po spárovaní oboch zariadení už len zadávate v tablane objekty presne až do 1 cm! O  kvalite spojenia Vás v aplikácii tablano vždy upozorní ikona “GG04 plus connected”.

 

Ako sú dáta dostupné v kancelárii: tablano Desk

               Export do Excelu

Po dokončení údržby alebo kontroly priamo na mieste a po úspešnej synchronizácii so serverom, sú informácie k dispozícii ostatným pracovníkom v kancelárii. Cez webový prehliadač je potom možné ľahko exportovať všetky dáta do Excelu.

  Správa úloh

Využite rozšírenie Úlohy na to, aby ste pracovníkom nielen zadali konkrétnu úlohu na vykonanie. Veľmi jednoducho pridelíte dátum vykonania, môžete ju kedykoľvek doplniť, alebo znovu obnoviť. Zoznam úloh je veľmi prehľadný: dokončené sú farebne odlíšené od tých, ktoré sú stále nevykonané.

Jednoduchá kontrola, údržba a opravy

V teréne ako obvykle vykonáte údržbu či opravu a skontrolujte hydrant, ventil, šachtu alebo okolie. Aplikácia Vám automaticky sprístupní informácie o danom objekte, nové alebo aktualizované informácie zadáte priamo do aplikácie alebo skontrolujete ich správnosť: umiestnenie objektu, technické informácie o tlaku, pripojené úseky, stav materiálov, prípadne hodnota vodomera. O ostatné sa už postará aplikácia, údaje uloží na server, nemusíte už nič zapisovať do papierov a potom prepisovať do GIS.

 

A ešte doplňte fotografie

Veľká výhoda práce s tablanom: v aplikácii nafotíte objekt v rôznych etapách opravy a z rôznych uhlov. Nemusíte už fotiť do vlastného mobilu a fotografie potom sťahovať a posielať. Tablano ich priradí k správnym objektom, dátumom, miestam. Tým sa končí vaša kontrola a je dvojnásobne zabezpečená!

Support (len pre zákazníkov)

+421 45 5332790
support@tablano.sk

Kontakt

Telefon: +421 45 5332790
Fax: +421 45 5332793

info@tablano.sk

Adresa

tablano | GIS Services, s.r.o.
Nám. SNP 98/2 (budova Allianz, 4. posch.)
960 01 Zvolen

Šablóna pre rýchly záznam

Šablóna Info-POI je tak efektívna a jednoduchá ako sa len dá. Môžete v nej:

– už názvom POI zadať veľmi jasný odkaz, napr. “výmoľ”,
– doplniť ľubovoľnú poznámku
– a pridať jednu alebo viac fotografií dokumentujúcich stav.

Takto budú kolegovia a ostatní s prístupom k projektu informovaní o zázname a môžu zariadiť ďalšiu aktualizáciu stavu.

Export do CSV alebo Excelu

Exportujte svoje dáta do bežných súborov CSV alebo Excel. Jednoducho vytvorte jednotlivé tabuľky s inventárom nehnuteľností alebo práve vykonávanými prácami na údržbu a opravu. Hľadajte spolu s nami tiež možnosti na to, aby tieto súbory mohli byť tiež importované priamo do vašich GIS systémov.

PDF výstupy

V spolupráci s poskytovateľmi externých služieb sa môže stať, že informácie o poslednej kontrole, údržbe a servise je nutné exportovať a tlačiť. S exportom do fromátu PDF to nie je žiaden problém: stačí vybrať príslušnú kontrolu a exportovať ako “PDF”. tablano vám vygeneruje PDF napr. do A4 so všetkými dátami a najnovšími fotografiami.

Predvídajte možnosti škôd

Takáto história je dostupná aj v desktopovej verzii, takže môžete znova zobraziť relevantné informácie z minulosti. História teda umožňuje vyvodiť závery o budúcom potenciáli poškodenia.

Všetky spätné väzby sú zreteľne dostupné

Všetky pripomienky pracovníkov teréne sa zhromažďujú v chronologickom zozname, takže sa vám nič nestráca a môžete bezodkladne podniknúť príslušné kroky.

Kataster a siete

Katastrálna mapa môže zobraziť všetky relevantné údaje o polohe, parcelách, druhu pozemku, výmere apod. V spoločnom zobrazení s Vašimi sieťami a objektami získate veľmi jednoducho prehľad, ktorý práci v teréne umožní orientáciu Vašim pracovníkom.

Zmena stavu

Po vykonaní kontroly jednoducho zmeníte farbu daného objektu, čo hneď symbolizuje zmenený stav. Napr. zo žltého “stále sa kontroluje” na zelenú “skontrolované”.

Farebné odlíšenie aj v zozname

Nielen v mapovom zobrazení sú vaše objekty odlíšené farebne. Ale aj v zobrazení zoznamu okamžite rozpoznáte rozdiely. V závislosti od toho, ako ste sa rozhodli odlíšiť svoje dynamické POI, môžete na prvý pohľad vidieť, či ide napríklad o objekt s poruchou (= červený) alebo o objekt, ktorý je v poriadku (= zelený).

Prehľadné reporty v PDF

Ak chcete odoslať namerané dáta poskytovateľom služieb, zákazníkom či ďalším zamestnancom, môžete ich exportovať priamo do PDF. Všetky PDF reporty sú vytvorené do formátu A4 a zahŕňajú dátumy, merania zobrazené v krivkách ako aj ostatné požadované metadáta (napr. hĺbka vrtu, stav ihly, apod.).

Aj vo webovom prehliadači

Všetky merania, ktoré ste importovali z prístroja do tabletu,  sú k dispozícii aj v prehliadači tablano Desk a môžete s nimi pohodlne ďalej pracovať v počítači.

Filtrovanie v úlohách

Jednoduchým filtrovaním úloh môžete Vašich kolegov a ich úlohy manažovať rýchlejšie a lepšie. Rozlíšením “vykonaných” od “otvorených” si urobíte hneď prehľad o aktuálnom stave aj pri veľkom počte úloh.

Vytvorte úlohu a prideľte ju zodpovednej osobe

S pomocou tablanom Desk máte plnú kontrolu nad všetkými pridelenými a nevykonanými úlohami. Môžete preveriť už vykonané úlohy a prijať adekvátne kroky.

Kedykoľvek viete čo je treba vykonať

Nové úlohy môžete kdekoľvek skontrolovať, vykonať, zaškrtnúť a uložiť ako vykonané, tie sú hneď cez tablano Desk zobrazené kolegom ako splnené. Všetky úlohy sú zoradené v prehľadnom zozname podľa dátumu pre vykonanie. Takto máte vždy aktuálny prehľad o nadchádzajúcich úlohách, aby ste ich neprehliadli. Splnené úlohy sú spriehľadnené, ale kedykoľvek je možné ich opäť aktivovať alebo zmeniť.

Skontrolujte a editujte Vaše dáta

Spravujte zadané úlohy, overte vykonané revízie, editujte potrebné informácie a pripravte požadovanú správu.

Uploadujte dodatočné súbory

Doplňte k objektom dodatočné súbory alebo pridajte k reportom ďalšie podklady ako sú fotografie alebo PDF.

Vytvárajte reporty

Exportujte výsledky kontrol do súboru PDF alebo Excelu a vytvorte tak záverečné správy.

Okamžitý prehľad o dôležitých informáciách

Základné dáta, posledné zmeny, aktuálne poškodenia alebo kontroly po termíne – tablano sumarizuje všetky dôležité informácie.

Vytvárajte a pripájajte fotografie

Dokumentujte celkový stav objektu alebo len jednotlivé poškodenia či chyby.

Nové kontroly alebo pravidelné revízie

Majte vždy prehľad o rôznych typoch kontrol a revízií.

Užívateľsky príjemný dizajn

Veľké tlačidlá, jasné možnosti zadávania a intuitívne ovládanie – dokonca aj používatelia bez predchádzajúcich vedomostí zvládnu prácu s tablanom bez problémov.

Jednoduchá správa Vašich dát

Vytvárajte nové alebo upravujte existujúce objekty a obohaťte revízie o aktuálne fotografie alebo dôležité poznámky.

Vždy pod dohľadom

Či už v mape alebo v zozname – s tablanom je všetko vždy bezpečne uložené a prehľadne usporiadané.

Kompetentná zákaznícka podpora

Máte otázky počas práce s tablanom? Náš tím podpory je vždy k dispozícii a rýchlo a kompetentne reaguje.

Rastieme spolu

Staňte sa súčasťou siete tablano! Zdieľajte svoje skúsenosti s tablanom a získajte prehľad o ďalších oblastiach použitia a najnovších updatoch.

Nekonečné možnosti

Od spôsobu ako zadať úlohu, až po ľubovoľnú farbu POI – Vy sami môžete rozhodnúť, čo najlepšie vyhovuje vášmu projektu. Navyše naše flexibilné procesy umožňujú otestovať “Vašu aplikáciu” tablano v priebehu niekoľkých dní.

Majte svoje dáta pod kontrolou

Pomocou prehliadača tablano Desk máte aj v kancelárii možnosť prezerať, kontrolovať a hodnotiť mobilné dáta.

tablano funguje rovnako ako Vy

Intuitívne používateľské rozhranie a jasný dizajn sú vhodné najmä pre používateľov s malou alebo žiadnou skúsenosťou s mobilnými aplikáciami.

Papierové formuláre sú minulosťou

Využitie početné výhody digitálneho zberu dát. Rozlúčte sa s papierovaním a robte svoju prácu efektívnejšie a prehľadnejšie.

GIS a Export

Po zaznamenaní informácií a aktuálneho stavu priamo na mieste je možné ich synchronizovať priamo s GIS, takže pracovník GIS má všetky potrebné údaje hneď k dispozícii, skôr než by ste mu ich priniesli osobne. Výsledok je zrejmý: všetky dáta sú digitálne uchované, aktuálne a hlavne dostupné iným pracovníkom.

Okrem toho je možné Vaše dáta exportovať do formátov CSV alebo Excel, takže s nimi môžete ďalej pohodlne pracovať.

Záznam priamo na mieste

Ako zvyčajne, teraz vytvoríte skicu, ktorú odfotografujete do aplikácie a zároveň odfotíte situáciu na stavenisku z viacerých pohľadov. Všetko, čo takto zadáte do aplikácie, je automaticky pridelené k polohe, takže konkrétna nová prípojka je automaticky spojená nielen s technickými informáciami, ale aj s Vašimi skicami a fotografiami.

Ostatné detaily ako sú bod napojenia, lomové body, ai. môžete zameriavať v tablane s presnosťou až 1 cm!

A prečo to je s tablanom lepšie?

Pracujete (takmer) ako zvyčajne: Nachádzate sa na stavenisku a chcete napríklad zaevidovať novopostavené napojenie. V mapovom zobrazení aplikácie tablano si zobrazíte Vašu aktuálnu polohu, na tomto mieste vytvoríte nový objekt “POI” pre ktorý už len vyplníte ostatné údaje:

     všeobecné informácie k prípojke: typ, materiál, apod.,
     dátum, zodpovedný administratívny pracovník, ai.

Keď presnosť je nevyhnutná

V prípadoch napr. domovej prípojky a nadväzujúcich bodov siete (počiatočný bod, koncový bod, lomový bod, bod prerušenia atď.) je potrebná presná detekcia. Pomocou tablano Connect: Leica dokážete objekty spravovať digitálne priamo na mieste a s presnosťou 1 cm – takže ste pripravení na existujúci GIS!

 

Bez ohľadu na odvetvie a projekt!

Rozšírenie je možné použiť vo všetkých projektoch tablano a bez ohľadu na to, v akom odvetví pracujete. Pomocou tablano a Leica GG04 plus smart antény môžete výrazne spresniť prácu v teréne.

 

Aj bez signálu GSM!

Dokonca aj v miestach so zlým pripojením k GSM sieti je možné pracovať presne a bez problémov. Zameriavajte objekty v reálnom čase a na mieste, bez potreby mobilného dátového pripojenia.

Ako to funguje?

Jednoducho cez Bluetooth pripojíte iPad k Leica smart anténe – bezdrôtovo a v priebehu niekoľkých sekúnd. Po spárovaní oboch zariadení už len zadávate v tablane objekty presne až do 1 cm! O  kvalite spojenia Vás v aplikácii tablano vždy upozorní ikona “GG04 plus connected”.

 

Ako sú dáta dostupné v kancelárii: tablano Desk

               Export do Excelu

Po dokončení údržby alebo kontroly priamo na mieste a po úspešnej synchronizácii so serverom, sú informácie k dispozícii ostatným pracovníkom v kancelárii. Cez webový prehliadač je potom možné ľahko exportovať všetky dáta do Excelu.

  Správa úloh

Využite rozšírenie Úlohy na to, aby ste pracovníkom nielen zadali konkrétnu úlohu na vykonanie. Veľmi jednoducho pridelíte dátum vykonania, môžete ju kedykoľvek doplniť, alebo znovu obnoviť. Zoznam úloh je veľmi prehľadný: dokončené sú farebne odlíšené od tých, ktoré sú stále nevykonané.

Jednoduchá kontrola, údržba a opravy

V teréne ako obvykle vykonáte údržbu či opravu a skontrolujte hydrant, ventil, šachtu alebo okolie. Aplikácia Vám automaticky sprístupní informácie o danom objekte, nové alebo aktualizované informácie zadáte priamo do aplikácie alebo skontrolujete ich správnosť: umiestnenie objektu, technické informácie o tlaku, pripojené úseky, stav materiálov, prípadne hodnota vodomera. O ostatné sa už postará aplikácia, údaje uloží na server, nemusíte už nič zapisovať do papierov a potom prepisovať do GIS.

 

A ešte doplňte fotografie

Veľká výhoda práce s tablanom: v aplikácii nafotíte objekt v rôznych etapách opravy a z rôznych uhlov. Nemusíte už fotiť do vlastného mobilu a fotografie potom sťahovať a posielať. Tablano ich priradí k správnym objektom, dátumom, miestam. Tým sa končí vaša kontrola a je dvojnásobne zabezpečená!

Support (len pre zákazníkov)

+421 45 5332790
support@tablano.sk

Kontakt

Telefon: +421 45 5332790
Fax: +421 45 5332793

info@tablano.sk

Adresa

tablano | GIS Services, s.r.o.
Nám. SNP 98/2 (budova Allianz, 4. posch.)
960 01 Zvolen

Šablóna pre rýchly záznam

Šablóna Info-POI je tak efektívna a jednoduchá ako sa len dá. Môžete v nej:

– už názvom POI zadať veľmi jasný odkaz, napr. “výmoľ”,
– doplniť ľubovoľnú poznámku
– a pridať jednu alebo viac fotografií dokumentujúcich stav.

Takto budú kolegovia a ostatní s prístupom k projektu informovaní o zázname a môžu zariadiť ďalšiu aktualizáciu stavu.

Export do CSV alebo Excelu

Exportujte svoje dáta do bežných súborov CSV alebo Excel. Jednoducho vytvorte jednotlivé tabuľky s inventárom nehnuteľností alebo práve vykonávanými prácami na údržbu a opravu. Hľadajte spolu s nami tiež možnosti na to, aby tieto súbory mohli byť tiež importované priamo do vašich GIS systémov.

PDF výstupy

V spolupráci s poskytovateľmi externých služieb sa môže stať, že informácie o poslednej kontrole, údržbe a servise je nutné exportovať a tlačiť. S exportom do fromátu PDF to nie je žiaden problém: stačí vybrať príslušnú kontrolu a exportovať ako “PDF”. tablano vám vygeneruje PDF napr. do A4 so všetkými dátami a najnovšími fotografiami.

Predvídajte možnosti škôd

Takáto história je dostupná aj v desktopovej verzii, takže môžete znova zobraziť relevantné informácie z minulosti. História teda umožňuje vyvodiť závery o budúcom potenciáli poškodenia.

Všetky spätné väzby sú zreteľne dostupné

Všetky pripomienky pracovníkov teréne sa zhromažďujú v chronologickom zozname, takže sa vám nič nestráca a môžete bezodkladne podniknúť príslušné kroky.

Kataster a siete

Katastrálna mapa môže zobraziť všetky relevantné údaje o polohe, parcelách, druhu pozemku, výmere apod. V spoločnom zobrazení s Vašimi sieťami a objektami získate veľmi jednoducho prehľad, ktorý práci v teréne umožní orientáciu Vašim pracovníkom.

Zmena stavu

Po vykonaní kontroly jednoducho zmeníte farbu daného objektu, čo hneď symbolizuje zmenený stav. Napr. zo žltého “stále sa kontroluje” na zelenú “skontrolované”.

Farebné odlíšenie aj v zozname

Nielen v mapovom zobrazení sú vaše objekty odlíšené farebne. Ale aj v zobrazení zoznamu okamžite rozpoznáte rozdiely. V závislosti od toho, ako ste sa rozhodli odlíšiť svoje dynamické POI, môžete na prvý pohľad vidieť, či ide napríklad o objekt s poruchou (= červený) alebo o objekt, ktorý je v poriadku (= zelený).

Prehľadné reporty v PDF

Ak chcete odoslať namerané dáta poskytovateľom služieb, zákazníkom či ďalším zamestnancom, môžete ich exportovať priamo do PDF. Všetky PDF reporty sú vytvorené do formátu A4 a zahŕňajú dátumy, merania zobrazené v krivkách ako aj ostatné požadované metadáta (napr. hĺbka vrtu, stav ihly, apod.).

Aj vo webovom prehliadači

Všetky merania, ktoré ste importovali z prístroja do tabletu,  sú k dispozícii aj v prehliadači tablano Desk a môžete s nimi pohodlne ďalej pracovať v počítači.

Filtrovanie v úlohách

Jednoduchým filtrovaním úloh môžete Vašich kolegov a ich úlohy manažovať rýchlejšie a lepšie. Rozlíšením “vykonaných” od “otvorených” si urobíte hneď prehľad o aktuálnom stave aj pri veľkom počte úloh.

Vytvorte úlohu a prideľte ju zodpovednej osobe

S pomocou tablanom Desk máte plnú kontrolu nad všetkými pridelenými a nevykonanými úlohami. Môžete preveriť už vykonané úlohy a prijať adekvátne kroky.

Kedykoľvek viete čo je treba vykonať

Nové úlohy môžete kdekoľvek skontrolovať, vykonať, zaškrtnúť a uložiť ako vykonané, tie sú hneď cez tablano Desk zobrazené kolegom ako splnené. Všetky úlohy sú zoradené v prehľadnom zozname podľa dátumu pre vykonanie. Takto máte vždy aktuálny prehľad o nadchádzajúcich úlohách, aby ste ich neprehliadli. Splnené úlohy sú spriehľadnené, ale kedykoľvek je možné ich opäť aktivovať alebo zmeniť.

Skontrolujte a editujte Vaše dáta

Spravujte zadané úlohy, overte vykonané revízie, editujte potrebné informácie a pripravte požadovanú správu.

Uploadujte dodatočné súbory

Doplňte k objektom dodatočné súbory alebo pridajte k reportom ďalšie podklady ako sú fotografie alebo PDF.

Vytvárajte reporty

Exportujte výsledky kontrol do súboru PDF alebo Excelu a vytvorte tak záverečné správy.

Okamžitý prehľad o dôležitých informáciách

Základné dáta, posledné zmeny, aktuálne poškodenia alebo kontroly po termíne – tablano sumarizuje všetky dôležité informácie.

Vytvárajte a pripájajte fotografie

Dokumentujte celkový stav objektu alebo len jednotlivé poškodenia či chyby.

Nové kontroly alebo pravidelné revízie

Majte vždy prehľad o rôznych typoch kontrol a revízií.

Užívateľsky príjemný dizajn

Veľké tlačidlá, jasné možnosti zadávania a intuitívne ovládanie – dokonca aj používatelia bez predchádzajúcich vedomostí zvládnu prácu s tablanom bez problémov.

Jednoduchá správa Vašich dát

Vytvárajte nové alebo upravujte existujúce objekty a obohaťte revízie o aktuálne fotografie alebo dôležité poznámky.

Vždy pod dohľadom

Či už v mape alebo v zozname – s tablanom je všetko vždy bezpečne uložené a prehľadne usporiadané.

Kompetentná zákaznícka podpora

Máte otázky počas práce s tablanom? Náš tím podpory je vždy k dispozícii a rýchlo a kompetentne reaguje.

Rastieme spolu

Staňte sa súčasťou siete tablano! Zdieľajte svoje skúsenosti s tablanom a získajte prehľad o ďalších oblastiach použitia a najnovších updatoch.

Nekonečné možnosti

Od spôsobu ako zadať úlohu, až po ľubovoľnú farbu POI – Vy sami môžete rozhodnúť, čo najlepšie vyhovuje vášmu projektu. Navyše naše flexibilné procesy umožňujú otestovať “Vašu aplikáciu” tablano v priebehu niekoľkých dní.

Majte svoje dáta pod kontrolou

Pomocou prehliadača tablano Desk máte aj v kancelárii možnosť prezerať, kontrolovať a hodnotiť mobilné dáta.

tablano funguje rovnako ako Vy

Intuitívne používateľské rozhranie a jasný dizajn sú vhodné najmä pre používateľov s malou alebo žiadnou skúsenosťou s mobilnými aplikáciami.

Papierové formuláre sú minulosťou

Využitie početné výhody digitálneho zberu dát. Rozlúčte sa s papierovaním a robte svoju prácu efektívnejšie a prehľadnejšie.

GIS a Export

Po zaznamenaní informácií a aktuálneho stavu priamo na mieste je možné ich synchronizovať priamo s GIS, takže pracovník GIS má všetky potrebné údaje hneď k dispozícii, skôr než by ste mu ich priniesli osobne. Výsledok je zrejmý: všetky dáta sú digitálne uchované, aktuálne a hlavne dostupné iným pracovníkom.

Okrem toho je možné Vaše dáta exportovať do formátov CSV alebo Excel, takže s nimi môžete ďalej pohodlne pracovať.

Záznam priamo na mieste

Ako zvyčajne, teraz vytvoríte skicu, ktorú odfotografujete do aplikácie a zároveň odfotíte situáciu na stavenisku z viacerých pohľadov. Všetko, čo takto zadáte do aplikácie, je automaticky pridelené k polohe, takže konkrétna nová prípojka je automaticky spojená nielen s technickými informáciami, ale aj s Vašimi skicami a fotografiami.

Ostatné detaily ako sú bod napojenia, lomové body, ai. môžete zameriavať v tablane s presnosťou až 1 cm!

A prečo to je s tablanom lepšie?

Pracujete (takmer) ako zvyčajne: Nachádzate sa na stavenisku a chcete napríklad zaevidovať novopostavené napojenie. V mapovom zobrazení aplikácie tablano si zobrazíte Vašu aktuálnu polohu, na tomto mieste vytvoríte nový objekt “POI” pre ktorý už len vyplníte ostatné údaje:

     všeobecné informácie k prípojke: typ, materiál, apod.,
     dátum, zodpovedný administratívny pracovník, ai.

Keď presnosť je nevyhnutná

V prípadoch napr. domovej prípojky a nadväzujúcich bodov siete (počiatočný bod, koncový bod, lomový bod, bod prerušenia atď.) je potrebná presná detekcia. Pomocou tablano Connect: Leica dokážete objekty spravovať digitálne priamo na mieste a s presnosťou 1 cm – takže ste pripravení na existujúci GIS!

 

Bez ohľadu na odvetvie a projekt!

Rozšírenie je možné použiť vo všetkých projektoch tablano a bez ohľadu na to, v akom odvetví pracujete. Pomocou tablano a Leica GG04 plus smart antény môžete výrazne spresniť prácu v teréne.

 

Aj bez signálu GSM!

Dokonca aj v miestach so zlým pripojením k GSM sieti je možné pracovať presne a bez problémov. Zameriavajte objekty v reálnom čase a na mieste, bez potreby mobilného dátového pripojenia.

Ako to funguje?

Jednoducho cez Bluetooth pripojíte iPad k Leica smart anténe – bezdrôtovo a v priebehu niekoľkých sekúnd. Po spárovaní oboch zariadení už len zadávate v tablane objekty presne až do 1 cm! O  kvalite spojenia Vás v aplikácii tablano vždy upozorní ikona “GG04 plus connected”.

 

Ako sú dáta dostupné v kancelárii: tablano Desk

               Export do Excelu

Po dokončení údržby alebo kontroly priamo na mieste a po úspešnej synchronizácii so serverom, sú informácie k dispozícii ostatným pracovníkom v kancelárii. Cez webový prehliadač je potom možné ľahko exportovať všetky dáta do Excelu.

  Správa úloh

Využite rozšírenie Úlohy na to, aby ste pracovníkom nielen zadali konkrétnu úlohu na vykonanie. Veľmi jednoducho pridelíte dátum vykonania, môžete ju kedykoľvek doplniť, alebo znovu obnoviť. Zoznam úloh je veľmi prehľadný: dokončené sú farebne odlíšené od tých, ktoré sú stále nevykonané.

Jednoduchá kontrola, údržba a opravy

V teréne ako obvykle vykonáte údržbu či opravu a skontrolujte hydrant, ventil, šachtu alebo okolie. Aplikácia Vám automaticky sprístupní informácie o danom objekte, nové alebo aktualizované informácie zadáte priamo do aplikácie alebo skontrolujete ich správnosť: umiestnenie objektu, technické informácie o tlaku, pripojené úseky, stav materiálov, prípadne hodnota vodomera. O ostatné sa už postará aplikácia, údaje uloží na server, nemusíte už nič zapisovať do papierov a potom prepisovať do GIS.

 

A ešte doplňte fotografie

Veľká výhoda práce s tablanom: v aplikácii nafotíte objekt v rôznych etapách opravy a z rôznych uhlov. Nemusíte už fotiť do vlastného mobilu a fotografie potom sťahovať a posielať. Tablano ich priradí k správnym objektom, dátumom, miestam. Tým sa končí vaša kontrola a je dvojnásobne zabezpečená!

Support (len pre zákazníkov)

+421 45 5332790
support@tablano.sk

Kontakt

Telefon: +421 45 5332790
Fax: +421 45 5332793

info@tablano.sk

Adresa

tablano | GIS Services, s.r.o.
Nám. SNP 98/2 (budova Allianz, 4. posch.)
960 01 Zvolen

Šablóna pre rýchly záznam

Šablóna Info-POI je tak efektívna a jednoduchá ako sa len dá. Môžete v nej:

– už názvom POI zadať veľmi jasný odkaz, napr. “výmoľ”,
– doplniť ľubovoľnú poznámku
– a pridať jednu alebo viac fotografií dokumentujúcich stav.

Takto budú kolegovia a ostatní s prístupom k projektu informovaní o zázname a môžu zariadiť ďalšiu aktualizáciu stavu.

Export do CSV alebo Excelu

Exportujte svoje dáta do bežných súborov CSV alebo Excel. Jednoducho vytvorte jednotlivé tabuľky s inventárom nehnuteľností alebo práve vykonávanými prácami na údržbu a opravu. Hľadajte spolu s nami tiež možnosti na to, aby tieto súbory mohli byť tiež importované priamo do vašich GIS systémov.

PDF výstupy

V spolupráci s poskytovateľmi externých služieb sa môže stať, že informácie o poslednej kontrole, údržbe a servise je nutné exportovať a tlačiť. S exportom do fromátu PDF to nie je žiaden problém: stačí vybrať príslušnú kontrolu a exportovať ako “PDF”. tablano vám vygeneruje PDF napr. do A4 so všetkými dátami a najnovšími fotografiami.

Predvídajte možnosti škôd

Takáto história je dostupná aj v desktopovej verzii, takže môžete znova zobraziť relevantné informácie z minulosti. História teda umožňuje vyvodiť závery o budúcom potenciáli poškodenia.

Všetky spätné väzby sú zreteľne dostupné

Všetky pripomienky pracovníkov teréne sa zhromažďujú v chronologickom zozname, takže sa vám nič nestráca a môžete bezodkladne podniknúť príslušné kroky.

Kataster a siete

Katastrálna mapa môže zobraziť všetky relevantné údaje o polohe, parcelách, druhu pozemku, výmere apod. V spoločnom zobrazení s Vašimi sieťami a objektami získate veľmi jednoducho prehľad, ktorý práci v teréne umožní orientáciu Vašim pracovníkom.

Zmena stavu

Po vykonaní kontroly jednoducho zmeníte farbu daného objektu, čo hneď symbolizuje zmenený stav. Napr. zo žltého “stále sa kontroluje” na zelenú “skontrolované”.

Farebné odlíšenie aj v zozname

Nielen v mapovom zobrazení sú vaše objekty odlíšené farebne. Ale aj v zobrazení zoznamu okamžite rozpoznáte rozdiely. V závislosti od toho, ako ste sa rozhodli odlíšiť svoje dynamické POI, môžete na prvý pohľad vidieť, či ide napríklad o objekt s poruchou (= červený) alebo o objekt, ktorý je v poriadku (= zelený).

Prehľadné reporty v PDF

Ak chcete odoslať namerané dáta poskytovateľom služieb, zákazníkom či ďalším zamestnancom, môžete ich exportovať priamo do PDF. Všetky PDF reporty sú vytvorené do formátu A4 a zahŕňajú dátumy, merania zobrazené v krivkách ako aj ostatné požadované metadáta (napr. hĺbka vrtu, stav ihly, apod.).

Aj vo webovom prehliadači

Všetky merania, ktoré ste importovali z prístroja do tabletu,  sú k dispozícii aj v prehliadači tablano Desk a môžete s nimi pohodlne ďalej pracovať v počítači.

Filtrovanie v úlohách

Jednoduchým filtrovaním úloh môžete Vašich kolegov a ich úlohy manažovať rýchlejšie a lepšie. Rozlíšením “vykonaných” od “otvorených” si urobíte hneď prehľad o aktuálnom stave aj pri veľkom počte úloh.

Vytvorte úlohu a prideľte ju zodpovednej osobe

S pomocou tablanom Desk máte plnú kontrolu nad všetkými pridelenými a nevykonanými úlohami. Môžete preveriť už vykonané úlohy a prijať adekvátne kroky.

Kedykoľvek viete čo je treba vykonať

Nové úlohy môžete kdekoľvek skontrolovať, vykonať, zaškrtnúť a uložiť ako vykonané, tie sú hneď cez tablano Desk zobrazené kolegom ako splnené. Všetky úlohy sú zoradené v prehľadnom zozname podľa dátumu pre vykonanie. Takto máte vždy aktuálny prehľad o nadchádzajúcich úlohách, aby ste ich neprehliadli. Splnené úlohy sú spriehľadnené, ale kedykoľvek je možné ich opäť aktivovať alebo zmeniť.

Skontrolujte a editujte Vaše dáta

Spravujte zadané úlohy, overte vykonané revízie, editujte potrebné informácie a pripravte požadovanú správu.

Uploadujte dodatočné súbory

Doplňte k objektom dodatočné súbory alebo pridajte k reportom ďalšie podklady ako sú fotografie alebo PDF.

Vytvárajte reporty

Exportujte výsledky kontrol do súboru PDF alebo Excelu a vytvorte tak záverečné správy.

Okamžitý prehľad o dôležitých informáciách

Základné dáta, posledné zmeny, aktuálne poškodenia alebo kontroly po termíne – tablano sumarizuje všetky dôležité informácie.

Vytvárajte a pripájajte fotografie

Dokumentujte celkový stav objektu alebo len jednotlivé poškodenia či chyby.

Nové kontroly alebo pravidelné revízie

Majte vždy prehľad o rôznych typoch kontrol a revízií.

Užívateľsky príjemný dizajn

Veľké tlačidlá, jasné možnosti zadávania a intuitívne ovládanie – dokonca aj používatelia bez predchádzajúcich vedomostí zvládnu prácu s tablanom bez problémov.

Jednoduchá správa Vašich dát

Vytvárajte nové alebo upravujte existujúce objekty a obohaťte revízie o aktuálne fotografie alebo dôležité poznámky.

Vždy pod dohľadom

Či už v mape alebo v zozname – s tablanom je všetko vždy bezpečne uložené a prehľadne usporiadané.

Kompetentná zákaznícka podpora

Máte otázky počas práce s tablanom? Náš tím podpory je vždy k dispozícii a rýchlo a kompetentne reaguje.

Rastieme spolu

Staňte sa súčasťou siete tablano! Zdieľajte svoje skúsenosti s tablanom a získajte prehľad o ďalších oblastiach použitia a najnovších updatoch.

Nekonečné možnosti

Od spôsobu ako zadať úlohu, až po ľubovoľnú farbu POI – Vy sami môžete rozhodnúť, čo najlepšie vyhovuje vášmu projektu. Navyše naše flexibilné procesy umožňujú otestovať “Vašu aplikáciu” tablano v priebehu niekoľkých dní.

Majte svoje dáta pod kontrolou

Pomocou prehliadača tablano Desk máte aj v kancelárii možnosť prezerať, kontrolovať a hodnotiť mobilné dáta.

tablano funguje rovnako ako Vy

Intuitívne používateľské rozhranie a jasný dizajn sú vhodné najmä pre používateľov s malou alebo žiadnou skúsenosťou s mobilnými aplikáciami.

Papierové formuláre sú minulosťou

Využitie početné výhody digitálneho zberu dát. Rozlúčte sa s papierovaním a robte svoju prácu efektívnejšie a prehľadnejšie.

GIS a Export

Po zaznamenaní informácií a aktuálneho stavu priamo na mieste je možné ich synchronizovať priamo s GIS, takže pracovník GIS má všetky potrebné údaje hneď k dispozícii, skôr než by ste mu ich priniesli osobne. Výsledok je zrejmý: všetky dáta sú digitálne uchované, aktuálne a hlavne dostupné iným pracovníkom.

Okrem toho je možné Vaše dáta exportovať do formátov CSV alebo Excel, takže s nimi môžete ďalej pohodlne pracovať.

Záznam priamo na mieste

Ako zvyčajne, teraz vytvoríte skicu, ktorú odfotografujete do aplikácie a zároveň odfotíte situáciu na stavenisku z viacerých pohľadov. Všetko, čo takto zadáte do aplikácie, je automaticky pridelené k polohe, takže konkrétna nová prípojka je automaticky spojená nielen s technickými informáciami, ale aj s Vašimi skicami a fotografiami.

Ostatné detaily ako sú bod napojenia, lomové body, ai. môžete zameriavať v tablane s presnosťou až 1 cm!

A prečo to je s tablanom lepšie?

Pracujete (takmer) ako zvyčajne: Nachádzate sa na stavenisku a chcete napríklad zaevidovať novopostavené napojenie. V mapovom zobrazení aplikácie tablano si zobrazíte Vašu aktuálnu polohu, na tomto mieste vytvoríte nový objekt “POI” pre ktorý už len vyplníte ostatné údaje:

     všeobecné informácie k prípojke: typ, materiál, apod.,
     dátum, zodpovedný administratívny pracovník, ai.

Testen Sie die Gewässerschau mit tablano!

Einfach Ihre Email-Adresse hinterlegen und schon können Sie 30 Tage lang gratis testen.

Jetzt kostenloses Infopaket anfordern!

Sie sind neugierig geworden? Dann sichern Sie sich unser kostenloses und unverbindliches tablano-Infopaket mit weiteren hilfreichen Informationen und besonderen Geschenken.