Komunikácia

Vždy v spojení s kolegami

Pomocou komunikačného nástroja ste vždy v kontakte so svojimi kolegami  v teréne, čím prispievate k efektívnejšej spolupráci. V prípade potreby môžete hneď reagovať na vzniknutú situáciu a vykonať potrebné opatrenia.

 

Buďte proaktívni

Prostredníctvom poľa s poznámkami môžu vaši kolegovia v teréne posielať jednotlivé správy zamestnancom kancelárie, týkajúce sa napr. zadanej úlohy. Vďaka takýmto komentárom je komunikácia jednoduchá a účelná. Na základe toho môžu byť okamžite prijaté nevyhnutné kroky.