Šachty, hydranty, armatúry, vodomery

Aktualizujte informácie a polohu priamo do tabletu:

vodovodné a kanalizačné šachty, hydranty, armatúry, vodomery, poruchy

Kedykoľvek vyšlete do terénu pracovníkov pre vykonanie opravy, údržbu alebo kontrolu, pribalíte im tablet s apliakáciou tablano, aby Vám priamo na mieste doplnili chýbajúce informácie, alebo opravili nesprávne dáta. Pritom ich nemusíte nijako špeciálne školiť, lebo tablano je veľmi jednoduché na používanie: zobrazia sa im len vybrané informácie, zmeniť môžu len tie, ktoré im umožníte. Pracovníci v teréne môžu okrem iného zamerať objekty s 1 cm presnosťou, odfotiť aktuálny stav pred opravou a po nej. K dispozícii sú šablóny pre kompletnú vodovodnú a kanalizačnú rozvodnú sieť.

 

 

 

Plánujte údržbu prehľadne

Niektoré objekty je potrebné pravidelne kontrolovať alebo vykonávať odborné revízie – tablano Vám umožní efektívne plánovať tieto úkony. Vďaka rozšíreniu “Dynamické zobrazenie objektov” môžete evidovať jednotlivé objekty rôznymi farbami a mať tak na prvý pohľad informácie o stave kontroly, resp. revízie. Napríklad zelená môže znamenať “skontrolované” a červenú “nutné skontrolovať”, presne podľa vašich požiadaviek.

 

Mapové podklady

Vaša práca v teréne nech je čo najjasnejšia a najpresnejšia. V aplikácii tablano môžete napr. pomocou rôznych mapových podkladov jednoducho spravovať vodovodné, či kanalizačné vedenia.

 

 

 

Jednoduchá kontrola, údržba a opravy

V teréne ako obvykle vykonáte údržbu či opravu a skontrolujte hydrant, ventil, šachtu alebo okolie. Aplikácia Vám automaticky sprístupní informácie o danom objekte, nové alebo aktualizované informácie zadáte priamo do aplikácie alebo skontrolujete ich správnosť: umiestnenie objektu, technické informácie o tlaku, pripojené úseky, stav materiálov, prípadne hodnota vodomera. O ostatné sa už postará aplikácia, údaje uloží na server, nemusíte už nič zapisovať do papierov a potom prepisovať do GIS.

 

A ešte doplňte fotografie

Veľká výhoda práce s tablanom: v aplikácii nafotíte objekt v rôznych etapách opravy a z rôznych uhlov. Nemusíte už fotiť do vlastného mobilu a fotografie potom sťahovať a posielať. Tablano ich priradí k správnym objektom, dátumom, miestam. Tým sa končí vaša kontrola a je dvojnásobne zabezpečená!

 

 

Ako sú dáta dostupné v kancelárii: tablano Desk

               Export do Excelu

Po dokončení údržby alebo kontroly priamo na mieste a po úspešnej synchronizácii so serverom, sú informácie k dispozícii ostatným pracovníkom v kancelárii. Cez webový prehliadač je potom možné ľahko exportovať všetky dáta do Excelu.

  Správa úloh

Využite rozšírenie Úlohy na to, aby ste pracovníkom nielen zadali konkrétnu úlohu na vykonanie. Veľmi jednoducho pridelíte dátum vykonania, môžete ju kedykoľvek doplniť, alebo znovu obnoviť. Zoznam úloh je veľmi prehľadný: dokončené sú farebne odlíšené od tých, ktoré sú stále nevykonané.

 

Mohlo by Vás zaujímať aj: Dynamické zobrazenie objektov