Vodárenská spoločnosť Ruhstorfer na juh od Passau musí každý rok vymeniť 2000 kalibrovateľných meračov. V správe má sedem obcí s viac ako 13000 vodomermi. Ruhstorfer Gruppe realizuje pravidelnú výmenu meračov v tablane od roku 2021. Okrem plánovania so zákazníkmi a manažmentu objednávok pre montérov, využíva tablano aj tím vedúceho závodu Armina Bauera na prenos dát do fakturačného systému. Tablano tak v spoločnosti Ruhstorfer vytvára základ aj pre rýchle a plynulé účtovanie spotreby.

Plánovanie termínov a generovanie úloh

Doba kalibrácie vodomerov na studenú vodu je 6 rokov. „Po vytriedení dotknutých zákazníkov samosprávou sa začína práca s tablanom,“ vysvetľuje Alexander Emmer, ktorý je v zodpovedný za účtovanie poplatkov za spotrebu a správu meračov. Medzitým pristupuje ku kmeňovým dátam zákazníka na PC pomocou webovej aplikácie tablano Desk a využíva interaktívny kalendár na plánovanie termínov. „Každý nový termín automaticky vytvorí úlohu, ktorú potom môžem prideliť jednotlivému montérovi alebo celej skupine. 13 montérov vidí všetky úlohy priamo na svojich tabletoch a môžu okamžite začať pracovať,“ pokračuje Emmer.

„tablano nám výrazne uľahčuje koordináciu v rámci tímu“
Alexander Emmer
Vodárenská spoločnosť Ruhstorfer Gruppe

Dôležité informácie o zákazníkovi alebo samotnom merači ukladá A. Emmer do zoznamu úloh. „Tablano nám výrazne uľahčuje koordináciu v rámci tímu,“ hovorí Emmer. S tablanom Alexander Emmer rýchlo a pružne reaguje aj na spontánne zmeny termínov či zlyhania v rámci tímu. Len niekoľkými kliknutiami je možné zadať náhradné dátumy a priradiť ich iným montážnikom. Ak zákazník nie je doma alebo ak nie je možné vymeniť merač z iných dôvodov, je to tiež zdokumentované v aplikácii. „Takto neuplynie príliš veľa času a môžem zákazníka kontaktovať a dohodnúť si nové stretnutie,“ vysvetľuje Emmer.

Rýchla a jednoduchá dokumentácia prác na mieste

Ak sa rotácia uskutoční podľa plánu, zamestnanci skupiny Ruhstorf použijú na zdokumentovanie vykonanej činnosti digitálny formulár „výmena merača“ v aplikácii tablano. Na tabletoch Samsung Galaxy Tab A7 najskôr zaznamenajú starý stav merača. Vďaka integrovanej kontrole hodnovernosti sú montéri okamžite informovaní aplikáciou tablano v prípade odchýlok, aké je dodatočná spotreba, záporné hodnoty alebo chyby zadania apod. Týmto spôsobom sa údaje merača zaznamenávajú bez chýb. Záznam nového merača funguje takmer automaticky: „Montážnik iba naskenuje kód na vstavanom elektromere tablano – o všetko ostatné sa postará aplikácia,“ vysvetľuje Emmer. Automaticky vyhľadá naskenovaný elektromer zo skladu digitálnych meračov a vo formulári zobrazí súvisiace metadáta (ako dátum kalibrácie, stav inštalácie, výrobca, typ merača atď.).

Po výmene merača montéri zdokumentujú dodatočné udalosti týkajúce sa zákazníckeho systému v individuálne prispôsobiteľných kontrolných zoznamoch – v prípade potreby aj s fotografiami. Uvádza sa tu napríklad informácia, v akom stave je systém odberateľa, či je na pozemku studňa alebo či je napojenie na súkromný vodovod. Môžu to byť dôležité vstupy pre úplnú dokumentáciu siete. Aby bolo možné konečne vytvoriť protokol o výmene elektromera, zákazník jednoducho podpíše digitálny formulár v aplikácii prstom alebo stylusom. Potvrdzuje tak správnosť záznamu a správa o vykonanej činnosti (PDF) mu môže byť v prípade potreby zaslané priamo z tabletu e-mailom.

„tablano zhromažďuje údaje prehľadne na jednom mieste a uľahčuje tak administráciu“
Alexander Emmer
Vodárenská spoločnosť Ruhstorfer Group

Na jeden klik: pripojenie k fakturácii spotreby

Ak bola výmena merača úspešne vykonaná, zdokumentovaná v tablane a uložená na server, Alexander Emmer v kancelárii si ju zobrazí vo webe cez tablano Desk. „Vo voľnom čase si môžem pozrieť aktuálne údaje, analyzovať ich a v prípade potreby upraviť. Tablano zhromažďuje údaje prehľadne na jednom mieste a uľahčuje mi administratívu,“ hovorí Emmer. A na jeden klik vygeneruje súbor importu na fakturáciu spotreby. „Súbor môžem jednoducho naimportovať do nášho fakturačného systému bez akejkoľvek technickej pomoci – máme vždy aktuálne informácie a každý týždeň môžem prenášať nové údaje na fakturáciu.“ Tieto efektívne pracovné procesy zároveň šetria cenné zdroje. „Oproti analógovému spôsobu práce, teda pero a papier, ušetríme množstvo pracovných hodín ročne,“ hovorí spokojne Emmer. „To je čas, ktorý tak zostane na inú dôležitú prácu.“

Vízia

Z dlhodobého hľadiska môže skupina Ruhstorfer tablano  postupne rozširovať na iné činnosti. Okrem vykonávania úloh a plánovania ďalších zákaziek výmeny meračov,  môže dodávateľ vody v tablane digitálne vykonávať a dokumentovať aj pravidelnú údržbu a kontroly armatúr pitnej vody. Pri digitalizácii sa efektívnej, ekonomickej a ekologickej práci medze nekladú. Tablano je pre to ideálnym nástrojom.

Aj na Slovensku

Tablano využívajú podobným spôsobom viaceré spoločnosti aj na Slovensku. V odvetví vodárenských sietí napr.: KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno alebo Veolia Utilities Žiar nad Hronom. Ešte širšie využitie si tablano našlo v teplárenskom odvetví, kde najrôznejším spôsobom tablano využivajú napr.: v STEFE SK, MeT Šaľa, Tepláreň v Považskej Bystrici alebo aj v GGE Distribúcia.

Comments are closed.