aplikácia tablano

mobilný zber dát v tablete aj OFFLINE

Všetky dáta máte vždy k dispozícii

K Vašim dátam môžete pristupovať kdekoľvek, v kancelárii aj v teréne – aj OFFLINE.

Užívateľsky príjemný dizajn

Veľké tlačidlá, jasné možnosti zadávania a intuitívne ovládanie – dokonca aj používatelia bez predchádzajúcich vedomostí zvládnu prácu s tablanom bez problémov.

Jednoduchá správa Vašich dát

Vytvárajte nové alebo upravujte existujúce objekty a obohaťte revízie o aktuálne fotografie alebo dôležité poznámky.

Vždy pod dohľadom

Či už v mape alebo v zozname – s tablanom je všetko vždy bezpečne uložené a prehľadne usporiadané.

Mobilný zber dát môže byť naozaj jednoduchý

Všetko čo treba pri zbere dát s tablanom vykonať, prebieha v takzvanej “šablóne”, ktorú prispôsobíme Vášmu projektu. Štandardne obsahuje hlavné dáta, ktoré je možné editovať v digitálnom formulári a archív údajov.

Nové kontroly alebo pravidelné revízie

Majte vždy prehľad o rôznych typoch kontrol a revízií.

Vytvárajte a pripájajte fotografie

Dokumentujte celkový stav objektu alebo len jednotlivé poškodenia či chyby.

Okamžitý prehľad o dôležitých informáciách

Základné dáta, posledné zmeny, aktuálne poškodenia alebo kontroly po termíne – tablano sumarizuje všetky dôležité informácie.

Test zdarma!

Vyskúšajte už teraz zdarma aplikáciu tablano! V pripravenej demoverzii nájdete dve šablóny: šachty a hydranty, ktoré sú plne funkčné. Vypĺňajte formuláre, synchronizujte dáta so serverom a vytvorte si vlastný názor o fungovaní aplikácie.

Vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely spoločnosťou GIS Services s.r.o. so sídlom Slnečná 133/1, 96001 Zvolen, IČO: 36624446, DIČ: 2021796689. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďakujeme!