tablano Connect: Leica a PPM

tablano Connect: Leica a PPM

Zameranie objektov s presnosťou 2 cm

Rozšírenie tablano Connect prepája špičkové smart geodetické zariadenia Leica a PPM s tabletom a umožňuje zameriavať objekty v teréne s presnosťou 2 cm. Cez špeciálne rozhranie prepájame aplikáciu tablano už s tromi smart anténami: Leica Zeno GG04 Plus, Leica FLX 100 Plus a PPM10XX GNSS-Sensor. Všetky zariadenia využívajú najmodernejšie sateltiné pripojenia GPS, Glonass, Galileo alebo BeiDou.

Ako to funguje?

Jednoducho pripojíte tablet k smart anténe – bezdrôtovo cez Bluetooth alebo cez USB-C kábel v priebehu niekoľkých sekúnd. Po spárovaní oboch zariadení už len vytvárate v tablane objekty ako v každom inom projekte, pričom presná poloha je do 2 cm! O  kvalite spojenia Vás v aplikácii tablano vždy upozorní zelená ikona “Connected”.

Aj bez signálu GSM!

Dokonca aj v miestach so zlým pripojením k GSM sieti je možné pracovať presne a bez problémov. Zameriavajte objekty v reálnom čase a na mieste, bez potreby mobilného dátového pripojenia.

Keď presnosť je nevyhnutná

V prípadoch napr. domovej prípojky a nadväzujúcich bodov siete (počiatočný bod, koncový bod, lomový bod, bod prerušenia atď.) je potrebná presná detekcia. Pomocou tablano Connect dokážete objekty spravovať digitálne priamo na mieste s presnosťou 2 cm. Stačí v šablóne vyznačiť „prebrať do GIS“ aby ste vedeli, ktoré objekty chcete neskôr prepájať s GIS.

Bez ohľadu na odvetvie a projekt!

Rozšírenie je možné použiť vo všetkých projektoch tablano a bez ohľadu na to, v akom odvetví pracujete. Pomocou tablano Connect a smart antény môžete výrazne spresniť prácu v teréne.

Na Slovensku využívajú tablano Connect hlavne teplárenské spoločnosti STEFE a Teplo GGE. V Nemecku je tablano Connect v službách mnohých iných odvetví, predovšetkým pri pasportizácií stromov, vodovodných sietí, ai.