Teplárenská sieť

Teplárenská sieť a objekty

Rozvody teplárenskej siete, odovzdávacie a domové stanice, kotolne, ale aj všetky ostatné objekty a zariadenia, sú v tablane prehľadne dostupné, tak pre pracovníka údržby v teréne, ako aj pre riadiaceho manažéra zodpovedného za celú sieť.

Na projekty v segmente teplárenských služieb sme obzvlášť hrdí. Tablano je kľúčovým riešením pre viacerých dodávateľov. Niektorí využívajú len jednoduchú evidenciu vybraných objektov, iní v tablane plánujú pokročilé procesy údržby, kontrol a revízií.

Tablano v spojení s Leica Smart anténou pomáha aj pri vytyčovaní, zameraní a pasportizácii celej siete.

Ideálny nástroj do terénu

Aplikácia v tablete obsahuje všetky informácie o šachtách a ich detailoch, armatúrach, napojení, meračoch, poruchách, mape rozvodov s dimenziami a vyznačením toku média. Okrem pracovných nástrojov má údržbár k dispozícii všetky potrebné dokumenty: schémy, zapojenia, posledné kontroly.

Vždy aktuálne, kdekoľvek – tablano funguje OFFLINE.

Po vykonaní kontroly, opravy alebo inej údržby sú všetky dáta hneď k dispozícii pracovníkom v kancelárii cez tablano Desk.

tablano Desk – ešte väčší prehľad pri plánovaní

Webové riešenie tablano Desk prináša ucelený prehľad o celej sieti: o stave jednotlivých objektov, poruchách, umožňuje plánovanie kontrol a údržby. Združuje všetky dokumenty na jednom mieste, kdekoľvek prístupné. A navyše prináša rýchle prehľady v Exceli alebo štandardné reporty v PDF.

Kontroly

S tablanom sú všetky kontroly, pravidelné či jednorazové, vždy korektne a prehľadne evidované. Dôkladná evidencia jednotlivých zariadení umožňuje pri každej kotolni, KOST, OST alebo DOS evidenciu len tých častí, ktoré sa v nich nachádzajú. Pracovník si už nemusí pred kontrolou pripravovať žiadne podklady, lebo v tablane sa mu zobrazia len určené objekty a zariadenia.

Prevádzkový denník

Každá jedna činnosť: kontrola, obhliadka, oprava, údržba, je nakoniec obsiahnutá v prehľadnom súhrne – prevádzkovom denníku. Pracovník už nemusí viesť žiadnu papierovú evidenciu.