tablano Connect: Leica

tablano Connect: Leica

Zameranie objektov s presnosťou 2 cm

V spolupráci s Leica Geosystems AG sme pripravili rozšírenie tablano Connect „Leica“, ktoré Vám umožní pracovať ešte presnejšie. Cez nové Bluetooth rozhranie a so smart anténou GG04 Plus môžete umiestniť a digitalizovať objekty s presnosťou až 2 cm.

Ako to funguje?

Jednoducho cez Bluetooth pripojíte iPad k Leica smart anténe – bezdrôtovo a v priebehu niekoľkých sekúnd. Po spárovaní oboch zariadení už len zadávate v tablane objekty presne až do 2 cm! O  kvalite spojenia Vás v aplikácii tablano vždy upozorní ikona “GG04 plus connected”.

Aj bez signálu GSM!

Dokonca aj v miestach so zlým pripojením k GSM sieti je možné pracovať presne a bez problémov. Zameriavajte objekty v reálnom čase a na mieste, bez potreby mobilného dátového pripojenia.

Keď presnosť je nevyhnutná

V prípadoch napr. domovej prípojky a nadväzujúcich bodov siete (počiatočný bod, koncový bod, lomový bod, bod prerušenia atď.) je potrebná presná detekcia. Pomocou tablano Connect: Leica dokážete objekty spravovať digitálne priamo na mieste a s presnosťou 2 cm – takže ste pripravení na existujúci GIS!

Bez ohľadu na odvetvie a projekt!

Rozšírenie je možné použiť vo všetkých projektoch tablano a bez ohľadu na to, v akom odvetví pracujete. Pomocou tablano a Leica GG04 plus smart antény môžete výrazne spresniť prácu v teréne.