tablano | online prezentácia

tablano | online prezentácia

Predstavíme Vám tablano online

Navrhnite si sami termín, ktorý Vám najviac vyhovuje a vyberte obsah alebo rozšírenie, ktoré Vás najviac zaujíma.

 

V priebehu 30 minút Vám zdarma predstavíme základné funkcionality a využitie aplikácie v tablete aj v Desku – na webe.

Ochotne s Vami prediskutujeme požiadavky Vášho projektu a vysvetlíme možné využitie a tipy.

Spojíme sa s Vami cez službu Microsoft Teams, pre ktorú nepotrebujete žiadny účet, ani aplikáciu, stačí Vám webový prehliadač.

Vyplňte prosím nasledujúci formulár pre online prezentáciu:


Vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely spoločnosťou GIS Services s.r.o. so sídlom Slnečná 133/1, 96001 Zvolen, IČO: 36624446, DIČ: 2021796689. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.