Prenájom lešenia – evidencia celého procesu

Prenájom lešenia – evidencia celého procesu

Úplne všetky informácie

S tablanom ide evidencia do maximálnej možnej hĺbky: všetky údaje o nájomcovi, montážnej firme, tak kontaktné ako aj účtovné. Ďalej sú to informácie o stavbe: fotodokumentácia jednotlivých stien, detaily o lokalite, prístupe, prekážkach. A samozrejme plánovaný termín montážedoba nájmu.

Dielce: od plánovania po návrat do skladu

Neustály prehľad o dielcoch je v tablane možný od prvého momentu plánovania až po ich vrátenie na sklad: obhliadka stavby, plánovanie v kancelárii, výdaj zo skladu, montáž na stavbe, demontáž a vrátenie na sklad. Jednotná väzobná databáza a rozdelenie evidencie do prehľadných krokov umožňujú jednotlivé dielce evidovať, pridávať a odoberať v každej etape zvlášť s presnými počtami, navyše s prehľadom o znečistení, zodpovednej osobe, časových prestojoch, atď.

Jeden detail za všetky – tablano automaticky spočítava váhu vybraných dielcov, aby bolo možné vybrať vhodný typ prepravy.

Bezpečnostné kontroly

Povinná kontrola lešenia na stavbe je zdokumentovaná priamo na mieste v aplikácii, pričom farebné odlíšenie na prvý pohľad upozorňuje na stav bezpečnostnej kontroly. Vyhotovené fotografie, súpis nedostatkov, dátum a čas, sú dostupné na niekoľko klikov.

Súčasťou prehľadných šablón sú rôzne súčty fakturácií podľa kategórií a etáp.

Automaticky generované zmluvy a prehľady

Tablano Desk cez webový prehliadač prináša automaticky generované zmluvy s predvyplnenými údajmi v PDF. Zároveň umožňuje prehľadne evidovať celý kolobeh zmluvy: odoslaná, doručená, podpísaná, apod.

Fulltextové vyhľadávanierýchle filtre a množstvo exportov do Excelu podľa projektov, nájomcov, či dielcov sú k dispozícii pre ďalšiu prácu alebo zdieľanie.