Biznis analýzy v Power BI

Biznis analýzy v Power BI

Bohatstvo dát je v ich ďalšom využití. S tablanom je naozaj jednoduché zbierať a evidovať akékoľvek údaje pri činnostiach v teréne. Keďže všetky dáta sú uložené v relačnej databáze, je potom možné vytvárať ľubovoľné prehľady, ktoré vzájomne spájajú jednotlivé informácie.

Tablano Desk pre prehľadné biznis analýzy používa všetky výhody populárneho nástroja Power BI od Microsoftu.

Prehľadné grafy pre každého

V tablano Desku je možné pripraviť ľubovoľné grafické a tabuľkové prehľady, ktoré kombinujú vybrané informácie z celej databázy. Na prvý pohľad tak získate prehľad napr. o celkových nákladoch alebo podľa vybraných kritérií či aktuálny stav čerpania plánovaných investícií alebo stav porúch. K dispozícii sú však aj pokročilé analýzy finančného či personálneho typu.

Pre každého používateľa je možné pripraviť rôzne typy prehľadov podľa jeho zamerania: obchodné, prevádzkové, personálne ai.

V tablete aj mobile

Kedykoľvek potrebujete, so zariadením, ktoré máte po ruke, … grafické prehľady sú prispôsobené zobrazeniu v tablete aj mobile. Zobrazenie v mobilných zariadeniach je prispôsobené nielen veľkosti obrazovky, ale aj používateľovi a jeho požiadavkám.