Digitálny podpis

Digitálny podpis

Už aj podpis bez papiera

Digitálny podpis v tablane je funkcionalita, ktorú je možné použiť v ktoromkoľvek procese: pri potvrdení stavu merača energií, výmene merača, kontrole zariadenia alebo pri prevzatí stavby či objektu.

Je to tak jednoduché, prstom sa podpíšete do vybraného políčka, podpis potvrdíte a tablano ho automaticky pripojí k vybranému objektu. Ak sa podpis nevydaril, môžete ho zopakovať a opraviť.

Takto zaznamenaný podpis je možné doplniť do automaticky generovaného PDF dokumentu, ktorý úplne nahradí papierové formuláre, preberací protokol, prípadne iné dokumenty.

Digitálny podpis nenahrádza KEP.