Digitálny podpis

Už aj podpis bez papiera

Digitálny podpis v tablane je funkcionalita, ktorú je možné použiť v ktoromkoľvek procese: pri potvrdení stavu merača energií, výmene merača, kontrole zariadenia alebo pri prevzatí stavby či objektu.

Je to tak jednoduché, prstom sa podpíšete do vybraného políčka, podpis potvrdíte a tablano ho automaticky pripojí k vybranému objektu. Ak sa podpis nevydaril, môžete ho zopakovať a opraviť.

Takto zaznamenaný podpis je možné doplniť do automaticky generovaného PDF dokumentu, ktorý úplne nahradí papierové formuláre, preberací protokol, prípadne iné dokumenty.

Digitálny podpis nenahrádza KEP.

Slide Chcete vedieť viac?
Predstavíme Vám online alebo osobne.
Mám záujem o prezentáciu