QR kódy

QR kódy

Namiesto zložitých záznamov „klik“

Moderný spôsob identifikácie objektov a zariadení cez QR kódy je ďalším krokom k bezchybnej evidencii. Skenovanie pridelených QR kódov uľahčuje prácu v teréne, šetrí čas ale predovšetkým udržiava všetky záznamy korektné.

Vyberte si spôsob identifikácie

Nie každý projekt disponuje predtlačenými QR kódmi na zariadeniach. Často je stav zmiešaný: časť objektov už má pridelené QR kódy, ostatné majú vlastné ID.

V tablane  môžete pri objektoch a zariadeniach vybrať, ktorý spôsob identifikácie v danej situácii najviac vyhovuje. Potom už stačí pokračovať v procese kontroly, odpočtu apod.

Výmena/rotácia meračov

Typickým príkladom pre využitie QR kódov je výmena alebo rotácia meračov energií. Technik na mieste demontuje starý merač, naskenuje jeho údaje cez QR kód, doplní potrebné informácie napr. o spotrebe. V druhom kroku namontuje nový merač, ktorý pridelí do systému opäť cez sken QR kódu. Nie je nutná príprava dokumentov pred montážou, ani žiadne duplicitné prepisovanie po montáži do ďalšieho dokumentu.