QR kódy

QR kódy

Namiesto zložitých záznamov “klik”

Moderný spôsob identifikácie objektov a zariadení cez QR kódy je ďalším krokom k bezchybnej evidencii. Skenovanie pridelených QR kódov uľahčuje prácu v teréne, šetrí čas ale predovšetkým udržiava všetky záznamy korektné.

Vyberte si spôsob identifikácie

Nie každá firma disponuje predtlačenými QR kódmi. Často je stav zmiešaný: časť objektov už má vlasté QR kódy, ostatné majú pôvodné ID. V tablane  môžete pri objektoch a zariadeniach vybrať, ktorý spôsob identifikácie v danej situácii najviac vyhovuje.

Montáž, demontáž cez QR

Reálnym príkladom pre využitie QR kódov je výmena alebo rotácia meračov energií. Technik na mieste demontuje starý merač, naskenuje jeho údaje cez QR kód, doplní potrebné informácie. V druhom kroku namontuje nový merač, ktorý pridelí do systému cez sken QR kódu. Nie je nutná príprava dokumentov pred montážou, ani žiadne duplicitné prepisovanie po montáži do ďalšieho dokumentu.