Automatické generovanie PDF

Automatické generovanie PDF

S tablanom je evidencia dotiahnutá až do záverečného kroku, ktorým je použitie informácií v PDF dokumentoch. Automaticky generovaný dokument môže mať ľubovoľnú formu a široké využitie, revízna správa, pasport objektu a evidenčný list vykonanej činnosti alebo Zmluva či Preberací protokol.

Zmluvy a protokoly

Jednoduchšie už to ani nemôže byť: vyberiete si typ dokumentu a jedným klikom získate kompletne vyplnenú Zmluvu v PDF. Do Vašej predlohy budú automaticky doplnené informácie z evidencie: hlavička nájomcu/ kupujúceho, do textu ostatné potrebné informácie, ceny, termíny, kontaktné osoby ai.

Sučasťou dokumentu môžu byť rôzne prílohy, fotografie, dokonca aj digitálny podpis, ktorý vytvoríte prstom v tablete.

Úradne schválené dokumenty

Letisko Košice je jedným z používateľov, ktorý má povinnosť evidovať úradne schválený záznam o incidente. Tablano automaticky generuje vyplnený formulár, ktorý plne zodpovedá predlohe ministerstva alebo dopravného úradu.