Mapy

Mapové vrstvy

Mapy presne pre Vás – efektívnejšia práca

Spravujte svoje objekty na mapách prispôsobených podľa Vás a pracujte tak úplne individuálne a presnejšie. Od katastrálnych máp cez ortofoto mapy až po plán obnovy – vaše možnosti sú takmer nekonečné.

Ortofoto mapy

Pri použití detailných máp z leteckého snímkovania, či satelitných fotografií získate ešte viac informácií. Využijete ich napr. pri evidencii stromov, zelene, vodných plôch, bodov, cestných komunikácií, parkovacích miest, apod.

Kataster a siete

Katastrálna mapa môže zobraziť všetky relevantné údaje o polohe, parcelách, druhu pozemku, výmere apod. V spoločnom zobrazení s Vašimi sieťami a objektami získate veľmi jednoducho prehľad, ktorý práci v teréne umožní orientáciu Vašim pracovníkom.

Plochy aj línie

Tablano Desk 2.0 umožňuje už aj evidenciu plôch, resp. polygónov ale aj línií v prehľadnom webovom portáli. V spojení s funkciami vyhľadávania a filtrovania prináša mnoho možností pre ďalšiu prácu s objektami: napr. zadávanie úloh pre kontrolu, farebné odlíšenie pre rýchly prehľad, ai.