Výstupy

Pripravte si potrebné výstupy

V tablano Desku zhromažďujete mnoho dát s ich vzájomnými väzbami. Pri veľkom množstve dát je nevyhnutné mať prehľadné výstupy, lebo až potom je možné efektívne plánovať ďalšie práce a úlohy. K dispozícii máte tri spôsoby ako filtrovať a exportovať dáta. Údaje o kontrole môžete jednoducho exportovať do PDF aj spolu s fotografiami.

 

 

Ďalšie možnosti filtrovania

Každý zákazník tablano Desku môže optimalizovať svoje dáta pomocou piatich základných filtrov (voľne voliteľných, napr. “Skontrolované”, “Neskontrolované” atď.). Okrem toho je možné vytvoriť ďalšie filtre. Neexistujú žiadne obmedzenia.

Export do CSV alebo Excelu

Exportujte svoje dáta do bežných súborov CSV alebo Excel. Jednoducho vytvorte jednotlivé tabuľky s inventárom nehnuteľností alebo práve vykonávanými prácami na údržbu a opravu. Hľadajte spolu s nami tiež možnosti na to, aby tieto súbory mohli byť tiež importované priamo do vašich GIS systémov.

PDF výstupy

V spolupráci s poskytovateľmi externých služieb sa môže stať, že informácie o poslednej kontrole, údržbe a servise je nutné exportovať a tlačiť. S exportom do fromátu PDF to nie je žiaden problém: stačí vybrať príslušnú kontrolu a exportovať ako “PDF”. tablano vám vygeneruje PDF napr. do A4 so všetkými dátami a najnovšími fotografiami.

Slide Chcete vedieť viac?
Predstavíme Vám online alebo osobne.
Mám záujem o prezentáciu