Exporty

Exporty

Pripravte si potrebné výstupy

V tablano Desku zhromažďujete mnoho dát s ich vzájomnými väzbami. Pri veľkom množstve dát je nevyhnutné mať prehľadné výstupy, lebo až potom je možné efektívne plánovať ďalšie práce a úlohy. K dispozícii máte tri spôsoby ako filtrovať a exportovať dáta. Údaje o kontrole môžete jednoducho exportovať do PDF aj spolu s fotografiami.

Bohaté možnosti filtrovania

Každý zákazník tablano Desku môže optimalizovať svoje dáta pomocou prednastavených filtrov (napr. „Skontrolované“, „Neskontrolované“ atď.) ale aj zoraďovania a fulltextového vyhľadávania v jednotlivých stĺpcoch.

Export do CSV alebo Excelu

Exportujte svoje dáta do bežných súborov CSV alebo Excel. Jednoducho vytvorte jednotlivé tabuľky s inventárom nehnuteľností alebo práve vykonávanými prácami na údržbu a opravu.

PDF výstupy

V spolupráci s poskytovateľmi externých služieb sa môže stať, že informácie o poslednej kontrole, údržbe a servise je nutné exportovať a tlačiť. S exportom do fromátu PDF to nie je žiaden problém: stačí vybrať príslušnú kontrolu a exportovať ako “PDF”. tablano vám vygeneruje PDF napr. do A4 so všetkými dátami a najnovšími fotografiami.