Verejné osvetlenie, rozvádzače

Verejné osvetlenie | Rozvádzače

Evidencia verejného osvetlenia a pridružených rozvádzačov nájde svoje uplatnenie pri pasportizácii siete pre investičnú akciu, obnovu siete, plánovania a evidenciu opráv alebo bežnú údržbu a kontroly.

Typickým používateľom je správca verejnej siete: mesto/obec  alebo externý dodávateľ služieb. Tablano navyše umožňuje aj efektívne prepojenie obidvoch strán: mesta/obce a dodávateľa.

Mapa alebo zoznam

Tablano umožňuje veľmi jednoducho zbierať a aktualizovať informácie o jednotlivých objektoch presne podľa potrieb projektu. Všetky objekty sú k dispozícii v prehľadnej mape alebo zozname, ktorý umožňuje fulltextové vyhľadávanie

Kontroly ako na dlani

Pri každom svetelnom bode sa eviduje: číslo objektu, presná adresa s detailným popisom umiestnenia, typ stožiaru a svietidla, počet svietidiel, kontrola funkčnosti a kontrola svetelného bodu.

Tablano umožňuje nielen evidovať informácie o objektoch, ale je prínosom aj pri kontrolách funkčnosti jednotlivých stĺpov a svietidiel, ktoré sú na nich umiestnené. Vykonané kontroly si uchovávajú záznam o termíne a zistených nedostatkoch.

Rozvádzače

Pre rozvádzače sa okrem základných informácií eviduje aj rok výroby, typ elektromera, hodnota a napojenie hlavného ističa, typ riadenia a evidencia jednotlivých kontrol. Azda najzaujímavejšou funkcionalitou je kontrola schémy zapojenia každého rozvádzača.

Pre prácu v kancelárii je k dispozícii tablano Desk – webové riešenie, v ktorom jednoducho a efektívnejšie editujete jednotlivé objekty, ale predovšetkým vytvárate nové úlohy pre vybraných pracovníkov alebo externých dodávateľov.