Evidencia nehnuteľností

Správa a evidencia nehnuteľností

Prehľadná, jednoduchá a intuitívna evidencia

S tablanom je evidencia nehnuteľného majetku mesta, ako sú byty, nebytové priestory, domy a iné objekty, veľmi jednoduchá a prehľadná. Popri rôznych informáciách o objektoch a ich zariadeniach je k dispozícii aj evidencia prenájmov a súvisiacich dokumentov.

Ľubovoľná štruktúra objektov

Pri evidencii nehnuteľného majetku môžete využiť existujúcu štruktúru: bytový dom, nebytový priestor, rodinný dom, byt alebo ju prispôsobíme Vašim požiadavkám.

Jednotlivé objekty potom obsahujú základné informácie (adresa, počet bytov, kolaudácia, stav, ai.) ale aj podrobný súpis zariadení a vybavenia.

Tablano Desk Vám zároveň umožní celú evidenciu zjednotiť a očistiť od duplicitnej či nesprávnej evidencie.

Kontroly, opravy, odpočty v tablete

S tabletom v ruke budete mať pri každej činnosti na objekte vždy aktuálne informácie o nahlásených poruchách, vykonaných opravách alebo odpočtoch energií.

Pri obhliadke objektu zároveň aktualizujete evidenciu jednotlivých miestností, zariadení a vybavenia. Aktuálny stav môžete kedykoľvek dokumentovať fotografiou prepojenou s príslušným zariadením či miestnosťou.

Prenájmy, Zmluvy

Tablano Desk poskytuje širokú funkcionalitu pri evidencii nájomcov (PO/FO) a nájmov pre jednotlivé objekty s množstvom údajov, ktoré môžu byť použité pri generovaní prehľadov a iných dokumentov.

Intuitívne vyhľadávanie a pokročilé filtrovanie dáva do rúk nástroj pre rýchlu identifikáciu napr. podľa termínov, objektov či iných atribútov.

Exporty do Excelu alebo PDF

Exportujte vybrané zoznamy do Excelu pre ďalšiu analýzu. Jednoducho vytvorte jednotlivé tabuľky s inventárom nehnuteľností alebo práve vykonávanými prácami na údržbu a opravu.

Na jeden klik generujte želané preddefinované dokumenty do PDF, protokoly, revízne správy, zápisy o činnostiach apod.