História

História

Záznamy z revízií a kontrol vždy k dispozícii

Plánovanie revízií a opráv je skoro tak dôležité ako ich samotné vykonanie. Na jednom objekte (napr. kotolňa, alebo výmenníková stanica) je potrebné vykonávať rôzne kontroly v dennom týždennom, mesačnom, ročnom či inom intervale. Pracovník má k dispozícii históriu vykonaných kontrol, takže priamo na mieste môže využiť aj všetky minulé záznamy.

Všetky kontroly na jeden klik

Táto funkcionalita – história – je súčasťou záznamov pri každom objekte. Pomocou rozbaľovacej lišty môže používateľ vybrať vhodný dátum, ktorý zobrazí uložené záznamy v takých detailoch aké sú pre daný projekt požadované.

Predvídajte možnosti škôd

Takáto história je dostupná aj v desktopovej verzii, takže môžete znova zobraziť relevantné informácie z minulosti. História teda umožňuje vyvodiť závery o budúcom potenciáli poškodenia.