Blog

Stromy na výrub a náhradná výsadba

Tablano predstavuje novinku – evidenciu stromov na výrub a náhradnú výsadbu. Strom jednoducho označíte v aplikácii na tablete priamo v teréne. … Read More

Referencia: Evidencia bezpečnostných a funkčných kontrol vo vodárenskej spoločnosti Sulinger Land

Vodárenská spoločnosť Sulinger Land zásobuje obyvateľov a firmy pitnou vodou už viac ako 50 rokov. Oblasť zásobovania zahŕňa Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg a mesto Sulingen, spolu 32 000 domácností, 4 čistiarne odpadových vôd a 800-kilometrová potrubná sieť. Pre zabezpečenie bezproblémového zásobovania … Read More

Digitálna správa vodných tokov – časovo nenáročná a efektívna

Všetky nemecké obce sú zo zákona povinné kontrolovať a udržiavať vodné toky vrátane ich brehov a vodného prostredia najmenej každých 5 rokov. Vodná inšpekcia slúži na kontrolu dodržiavania vodohospodárksych požiadaviek, najmä s ohľadom na protipovodňovú ochranu a ekologické funkcie vodných … Read More

Vyvraciame mýty a obavy  – výmena meračov s tablanom

Zmien sa podvedome vždy obávame a tak trochu ich aj odďaľujeme. Avšak s tablanom a našim tímom môže proces zmien príjemne prekvapiť. Pri výmene meračov energií totiž niekedy dozreje čas nielen na výmenu meračov ale aj na zmenu spôsobu akým evidujete výmenu meračov. … Read More

Automatické dokumenty pre Vašich zákazníkov

Podľa zákona sa vodomery musia vymeniť každých päť rokov, plynomery majú oveľa dlhšiu dobu a merače tepla sa v domácnostiach menia postupne. Kontroly niektorých iných objektov je potrebné vykonať raz ročne a je k tomu potrebná spolupráca zo strany zákazníka. … Read More

Samoodpočet energií – online v tablano Desk

Elektromery, plynomery či vodomery je potrebné odčítať aspoň raz ročne. Z dôvodov efektívnosti a zdravia (napr. počas COVIDu) je výhodné, ak spotrebitelia môžu posielať údaje z meračov online, kedykoľvek je to možné. Tento spôsob prenosu údajov z meračov nielen šetrí … Read More

Výmena meračov v skupine Ruhstorfer – digitálna evidencia v tablane

Vodárenská spoločnosť Ruhstorfer na juh od Passau musí každý rok vymeniť 2000 kalibrovateľných meračov. V správe má sedem obcí s viac ako 13000 vodomermi. Ruhstorfer Gruppe realizuje pravidelnú výmenu meračov v tablane od roku 2021. Okrem plánovania so zákazníkmi a … Read More

Protipovodňová ochrana s tablanom – pilotný projekt v Nemecku

Protipovodňová ochrana a silné dažde sú témy, ktoré musia riešiť takmer všetky mestá a obce. V spolupráci s nemeckou obcou Ammerbuch neďaleko Tübingenu sme vyvinuli aplikačný balík na vykonávanie preventívneho, udržateľného a zabezpečeného krízového manažmentu v prípade povodní. Základom celého … Read More

Bavorsko – Fit for Partnership: Digitalizácia na Slovensku

V dňoch 26. a 27. apríla 2022 sa v spolupráci s AHK Slowakei uskutočnil webinár „Bavorsko – Fit for Partnership: Digitalizácia na Slovensku“. Počas dvojdňového online podujatia sa bavorské a slovenské spoločnosti a inštitúcie predstavili širokému publiku odborníkov a vedúcich pracovníkov. Okrem … Read More

Aby Vám pracovné procesy neprerástli cez hlavu

Ak je evidencia informácií o objektoch, zariadeniach alebo činnostiach rozdelená do viacerých krokov, potom je celý proces skutočnou výzvou. Napr.: zadanie úlohy, jej vykonanie a následná kontrola; naskladnenie materiálu a potom jeho výdaj zo skladu; plánovanie činností a ich postupná … Read More