Snáď každý chlapec raz chcel byť smetiarom, aj ja. Dnes by som dostal do ruky tablet a so smetím zbieral aj informácie.

Aj moderná smart doba potrebuje najprv pevné základy – dáta, informácie, ich zhodnotenie. Plánovanie činností a analýza výkonov, ideálne v prehľadných grafoch, sú síce lákavé marketingové formulácie, ktoré s nadšením počúva každý manažér. Avšak pre tých pár konkrétnych údajov je potrebné najprv načrieť poriadne hlboko do dátovej „zbernej nádoby“, ktorá musí byť plná všetkého možného.

Tablano je dlhodobo nástrojom, ktorý pomáha so zberom údajov v rozličných odvetviach. Najnovšie sme tablano obohatili o šablóny na evidenciu smetných nádob – kontajnerov. Analogicky, zbierame všetky informácie, triedime ich, popisujeme a analyzujeme. V jednom spoločnom riešení, či už v teréne alebo v kancelárii.

V rukách pracovníka spoločnosti na zber odpadu – smetiara začína smart doba svoj život vtedy, keď drží v rukách tablano. Zatiaľ čo kolega vysype smetnú nádobu do auta, on pár klikmi vytvorí nový objekt, vyberie „farbičku“, odhadne objem nádoby, odfotí a … HOTOVO. Pri ďalšom kontajneri si to zopakujú, až kým ho kolega nechce vymeniť. Možno sa zdá tento popis úsmevný, ale takto to naozaj funguje. V priebehu 3 týždňov vysypali vyše 700 kontajnerov a zároveň zozbierali ešte väčšie množstvo informácií, aby neskôr mohla nastať smart doba.

Aplikácia do ruky

Tablano aplikácia je riešenie do ruky, plne offline riešenie, ktoré v prehľadnej šablóne umožňuje nielen zmapovať všetky kontajnery, ale hlavne ich typ, objem, stav, druh odpadu. Pre lepšiu orientáciu má pracovník k dispozícii niekoľko druhov máp.

Desk - pohodlný portál

Tablano Desk je zas pohodlný webový portál do kancelárie. Zozbierané informácie umožňuje triediť, upravovať, analyzovať, exportovať do Excelu, ale hlavne prehľadne plánovať ďalšie činnosti: výmenu, vyčistenie, vysypanie nádoby.

Dnes snáď neexistuje odvetvie, ktoré by nemohlo byť smart. Sme hrdí na to, že s tablanom a našimi partnermi rozvíjame jedno z nich!

Comments are closed.