Odvetvia, projekty

Odvetvia | zaujímavé projekty

Predstavujeme odvetvia a zaujímavé projekty

Tablano si nachádza uplatnenie v rôznych odvetviach verejného sektora a podnikateľských segmentoch.

Sme hrdí, že Vám môžeme predstaviť niektoré z nich:

Vodovodné objekty:

vodovodné šachty, hydranty, armatúry, vodomery, poruchy

Kanalizačné objekty:

kanalizačné šachty, dažďové vpusty, poruchy

Teplárenské objekty:

KOST/DOS, kotolne, čerpadlá, armatúry, šachty, merače, kontroly, revízie, poruchy

Verejné osvetlenie a rozvádzače

Stlpy a zdroje osvetlenie, funkčnosť, schémy zapojenia rozvádzačov, poruchy

Detské ihriská

Evidencia prvkov, kontrol a obhliadok, kniha úrazov

Kontrola a evidencia stromov

Poloha, druh, stav, spôsob zásahu a ošetrenia

BOL - Biologická ochrana ihriska

Denník výkonov, zrážky a úhyn vtákov, ornitologický prieskum, jazdy a tankovania

Prenájom kontajnerov

Celý proces prenájmu, rezervácie, predaja, zmluvy, protokoly

Prenájom lešenia

Obhliadka stavby, plán použitých prvkov, výdaj a návrat z/do skladu, revízia bezpečnosti, prenájom, zmluvy

Slide Chcete vedieť viac?
Predstavíme Vám online alebo osobne.
Mám záujem o prezentáciu