Merače: odpočty, výmeny

Merače energií: odpočty, výmeny

Digitálna evidencia, plánovanie stretnutí – bez papiera

Už žiadne nečitateľné písmo na odpočtových formulároch, nepravdepodobné stavy meračov a komplikovaný prenos dát do fakturačného systému.
S tablanom si zjednodušíte správu meračov: organizujte a digitálne dokumentujte pravidelné výmeny, odčítania, poruchy alebo montáž nového, či demontáž starého merača.

Namiesto použitia papiera či doručenia poštou, môžete zaznamenávať stavy a overovať údaje meračov moderne (elektrika, voda, plyn, teplo) v aplikácii tablano. Okrem evidencie technických parametrov môžete tablano využiť aj na optimalizáciu logistickej a organizačnej práce, ako je plánovanie alebo zadávanie objednávok.

Prehľad o zákazníkoch a stretnutiach

Zamestnanci a tímy v teréne si môžu prezerať a upravovať svoj zoznam pridelených objednávok v aplikácii tablano. Základné zákaznícke dáta ako adresa domovej prípojky, fakturačná adresa, majiteľ, ale aj technické parametre inštalovaných (starých) meračov sú vždy k dispozícii v tablete. Kedykoľvek tak môžete kontaktovať zákazníka telefonicky alebo mailom.

Optimálna komunikácia celého tímu

Ak zamestnanci nemôžu vykonať naplánovanú prácu (napr. zákazník nie je doma), postúpia informácie kolegom v kancelárii cez aplikáciu tablano. To znamená, že objednávky je možné rýchlo a jednoducho preplánovať. Opravy alebo poruchy môžu byť zaevidované ako pracovné príkazy a priradené jednotlivým alebo viacerým zamestnancom.

Skenovanie namiesto písania: čiarové kódy, QR

Aby bola práca na zákazníckom systéme čo najefektívnejšia a najjednoduchšia, aplikácia vás odbremení od ďalšej náročnej práce: okrem zobrazenia dôležitých informácií (napríklad posledného stavu merača), pomáha integrovaná kontrola hodnovernosti identifikovať a upozorniť na vaše vlastné vstupné chyby.

Aby ste si ušetrili starosti s písaním, použite tablano na skenovanie čiarových alebo QR kódov na meračoch. Aplikácia identifikuje merač, načíta jeho číslo a automaticky vyplní polia pre výrobcu, typ alebo stav inštalácie. Už nemusíte vypisovať stav merača: pomocou integrovaného rozpoznávania textu a čísel sa automaticky rozpozná aktuálny stav spotreby, Vašou úlohou je len ho overiť a potvrdiť.

Prehľadný a intuitívny kalendár

Či už ide o individuálne stretnutia s pevným termínom alebo hromadné objednávky (napr. na určité časové obdobie) pre všetkých inštalatérov, stačí vám pár klikov v tablano Desku a môžete plánovať termíny pre výmenu meračov a odpočtov.

Interaktívny kalendár zobrazuje všetky dostupné schôdzky zamestnancov v dennom, týždennom alebo mesačnom zobrazení – ušetrí Vám to drahocenný čas pri plánovaní.

Ak je potrebné schôdzku zmeniť, možno ju jednoducho presunúť pomocou drag and drop.

Dokumentujte rýchlo a jednoducho

Aplikácia tablano vám umožňuje zadávať údaje mnohými ďalšími spôsobmi: fotografická dokumentácia stavu u zákazníka, digitálny podpis (zákazníka) priamo na tablete, záznam vykonaných opráv a rôzne iné poznámky.

Protokol o výmene merača v PDF na 1 klik

Celú správu o zmenách je možné vytvoriť priamo na mieste vo formáte PDF a odoslať ju zákazníkovi priamo z tabletu. Všetky vytvorené médiá (fotografie, PDF a pod.) zostávajú prepojené s odberným miestom aj po výmene merača.

Napojenie na fakturáciu spotreby

Aby bolo možné vypočítať aktuálnu spotrebu za vybrané obdobie, je potrebné udržiavať stav predchádzajúcich meraní. Cieľom je zabezpečiť, aby ste mali možnosť využiť informácie uvedené v exporte: obsahuje základné informácie, vykonané zmeny meračov a v prípade potreby zhotovenej fotografie (predpoklad: fakturačný systém môže ukladať fotografiu). Pomocou týchto niekoľkých krokov môžete pracovať nezávisle a mať neobmedzený prístup k svojim údajom.