Rozšírenia

Dopĺňame ďalšie vylepšenia pre ešte vyššiu efektivitu

K štandardnej výbave aplikácie tablano a Desku Vám ponúkame ďalšie rozšírenia, ktoré vylepšia Vaše pracovné procesy. Pomôžu Vám presnejšie a ľahšie spravovať dáta a komunikovať s ostatnými kolegami v tíme.

Úlohy

Vytvorte zoznamy úloh pre pracovníkov v teréne. Pritom im určujte prioritu podľa termínu a naliehavosti. Nevykonané úlohy zostanú v zozname špeciálne zvýraznené.

Viac informácií

tablano Connect

V spolupráci s IML Instrumenta Mechanik Labor GmbH sme vyvinuli rozhranie Bluetooth, ktoré dovoľuje používateľovi importovať svoje výsledky merania do tablano.

Viac informácií

Dynamické body záujmu (POI)

Vďaka takzvaným “dynamickým bodom záujmu” (POI) je možné stav testovaných objektov farebne odlíšiť (napríklad “vadný” alebo “stav OK”),  aby bola kontrola objektov zrozumiteľná na prvý pohľad.

Viac informácií

Mapy

Spravujte svoje objekty na mapách prispôsobených podľa Vás a pracujte tak úplne individuálne a presnejšie.

Viac informácií

Aktivity

Majte neustále aktuálne informácie o príslušnej kontrole či stave spracovania externých úloh.

Viac informácií

Komunikácia

Pomocou komunikačného nástroja ste vždy v kontakte so svojimi kolegami  v teréne, čím prispievate k efektívnejšej spolupráci.

Viac informácií

História

Pracovník má k dispozícii históriu vykonaných kontrol, takže priamo na mieste môže využiť aj všetky minulé záznamy.

Viac informácií

Výstupy/Reporty

V tablano Desku zhromažďujete mnoho dát s ich vzájomnými väzbami. Pri veľkom množstve dát je nevyhnutné mať prehľadné výstupy, lebo až potom je možné efektívne plánovať ďalšie práce a úlohy. K dispozícii máte tri spôsoby ako filtrovať a exportovať dáta.

Viac informácií

Rozhranie s GIS

Ponúkame Vám rôzne možnosti na pripojenie existujúcich zákazníckych a technických systémov k tablanu. Vytvoríme vhodné dátové rozhranie aj pre váš geografický informačný systém.šie práce a úlohy. K dispozícii máte tri spôsoby ako filtrovať a exportovať dáta.

Viac informácií

Info POI

Ak počas údržby v teréne zistite akékoľvek iné škody, nehody alebo udalosti, ktoré ani nemusia priamo súvisieť s Vašou aktuálnou činnosťou, môžete ich jednoducho zdokumentovať a postúpiť ďalej kolegom v kancelárii.

Viac informácií