Rozšírenia

Rozšírenia

Dopĺňame ďalšie vylepšenia pre ešte vyššiu efektivitu

K štandardnej výbave aplikácie tablano a Desku Vám ponúkame ďalšie rozšírenia, ktoré vylepšia Vaše pracovné procesy. Pomôžu Vám presnejšie a ľahšie spravovať dáta a komunikovať s ostatnými kolegami v tíme.

Úlohy

Vytvorte zoznamy úloh pre pracovníkov v teréne. Pritom im určujte prioritu podľa termínu a naliehavosti. Nevykonané úlohy zostanú v zozname špeciálne zvýraznené.

Digitálny podpis

Digitálny podpis je možné použiť v ktoromkoľvek procese: pri potvrdení stavu merača energií, výmene merača, kontrole zariadenia alebo pri prevzatí stavby či objektu.

Biznis analýzy

V tablano Desku je možné vytvárať ľubovoľné ľubovoľné grafické prehľady, ktoré vzájomne spájajú jednotlivé informácie do prehľadných biznis analýz.

QR kódy

Identifikujte objekty v teréne moderným spôsobom, cez cez QR kódy.

Automatické generovanie PDF dokumentov

Automaticky generovaný dokument môže mať ľubovoľnú formu a široké využitie: revízna správa, pasport objektu a evidenčný list vykonanej činnosti alebo Zmluva či Preberací protokol.

Dynamické zobrazenie objektov

Vďaka takzvaným “dynamickým bodom záujmu” (POI) je možné stav testovaných objektov farebne odlíšiť (napríklad “poškodený” alebo “stav OK”), aby bola kontrola objektov zrozumiteľná na prvý pohľad.

História

Pracovník má k dispozícii históriu vykonaných kontrol, či úkonov, takže priamo na mieste môže využiť aj všetky minulé záznamy.

Mapové vrstvy

Spravujte svoje objekty na mapách prispôsobených podľa Vašich potrieb a pracujte tak úplne individuálne a presnejšie.

connect Leica a PPM

Cez Bluetooth alebo USB rozhranie môžete so smart anténami Leica Zeno GG04 Plus, Leica FLX 100 Plus a PPM10XX GNSS-Sensor zamerať polohu, umiestniť a digitalizovať objekty s presnosťou 2 cm.

connect IML

V spolupráci s IML Instrumenta Mechanik Labor GmbH sme vyvinuli rozhranie Bluetooth, ktoré dovoľuje používateľovi importovať svoje výsledky merania do tablano.

Exporty

V tablano Desku zhromažďujete mnoho dát s ich vzájomnými väzbami. Pri veľkom množstve dát je nevyhnutné mať prehľadné výstupy, lebo až potom je možné efektívne plánovať ďalšie práce a úlohy.

Info POI

Ak počas údržby v teréne zistite akékoľvek iné škody, nehody alebo udalosti, ktoré ani nemusia priamo súvisieť s Vašou aktuálnou činnosťou, môžete ich jednoducho zdokumentovať a postúpiť ďalej kolegom v kancelárii.

Rozhrania s GIS

Tablano poskytuje rôzne možnosti na pripojenie existujúcich zákazníckych a technických systémov.