Dynamické zobrazenie objektov

Dynamické zobrazenie objektov

„Vyfarbite“ svoj projekt

Vďaka takzvaným „dynamickým zobrazeniam objektov“ (POI) je možné stav testovaných objektov farebne odlíšiť (napríklad „vadný“ alebo „stav OK“),  aby bola kontrola objektov zrozumiteľná na prvý pohľad. Hneď viete, ktoré objekty je potrebné skontrolovať, či opraviť.

Hneď viete v akom stave je objekt

Informácie o objektoch sa priebežne menia podľa aktuálneho stavu (napr. Neskontrolované / Skontrolované alebo Vyhovuje > Nevyhovuje).
Aby sme tieto rozdielne stavy rozpoznali rýchlejšie, ponúkame sfarbenie vašich objektov podľa stavu.

Záleží len na vás, čo a koľko farieb chcete použiť – vytvoríme Vám individuálny profil farieb.

Farebné odlíšenie aj v zozname

Nielen v mapovom zobrazení sú vaše objekty odlíšené farebne. Ale aj v zobrazení zoznamu okamžite rozpoznáte rozdiely. V závislosti od toho, ako ste sa rozhodli odlíšiť svoje dynamické POI, môžete na prvý pohľad vidieť, či ide napríklad o objekt s poruchou (= červený) alebo o objekt, ktorý je v poriadku (= zelený).

Zmena stavu

Po vykonaní kontroly jednoducho zmeníte farbu daného objektu, čo hneď symbolizuje zmenený stav. Napr. zo žltého “stále sa kontroluje” na zelenú “skontrolované”.