Povodne: prevencia

Povodne: prevencia, systém včasného varovania a kontrolné zoznamy

Extrémne zrážky a silné dažde väčšinou zasiahnu mnohé mestá a obce nepripravené.
Len pomocou digitálneho konceptu včasného varovania je možné včas rozpoznať povodňové udalosti a riadiť ich štruktúrovaným spôsobom. S tablanom prevádzkujete preventívny protipovodňový manažment a v prípade núdze máte digitálne zdokumentované všetky reakčné reťazce a postupy.

 

Pravidelná údržba a opravy objektov s rizikom zaseknutia

V oblasti ohrozenej záplavami sledujte mosty, priekopy, žľaby, šachty a iné objekty, ktorým hrozí upchatie. Pomocou tablana môžu zamestnanci na mieste digitálne zaznamenávať všetky kritické body, ukladať fotografie, dokumentovať stav a interval údržby. Pracujte preventívne pred povodňou a ušetrite tak dôležitý čas.

Úspešne použite všetky údaje

S tablanom môžete sledovať všetky aktivity svojich kolegov, stavy vodnej hladiny a nadchádzajúcu údržbu a kontrolu. K týmto údajom máte kedykoľvek prístup pomocou prehliadača alebo tabletu.

Integrovaný radarový systém merania hladiny na monitorovanie vôd

Integrovaný merací systém varuje rýchlo a spoľahlivo pred hroziacim silným dažďom a záplavami. Podporuje zodpovedných a tým neoceniteľne prispieva k ochrane ľudí a majetku.

Keďže nevyžaduje žiadne externé káble, môže byť inštalovaný kdekoľvek rýchlo a lacno.

Inteligentný krízový manažment: včasné varovanie a digitálna evidencia

Ak hladina vody rýchlo stúpne, váš tím krízového manažmentu bude uvedený do pohotovosti prostredníctvom SMS. Tablano vás prevedie najdôležitejšími krokmi pomocou kontrolných zoznamov varovaní a alarmov a zdokumentuje ich vykonanie. Týmto spôsobom môžu byť občania a všetci miestni podnikatelia varovaní v počiatočnom štádiu.

Udržateľná dokumentácia a overiteľné dôkazy

V tablane je každý krok digitálne zdokumentovaný a všetky akcie je možné následne sledovať. Či už ako súbor v Exceli alebo správu vo formáte PDF: stiahnite si svoje údaje a kontrolné zoznamy a zdokumentujte tak všetky kroky aj mimo softvéru.

Predmety s rizikom zaseknutia merajte s centimetrovou presnosťou

Na centimetre presné zaznamenávanie (geokódovanie) nových objektov, systémov a údajov je nevyhnutné v mnohých oblastiach použitia. To je možné s aplikáciou tablano v spojení so smart anténou Leica.