Letisko Košice

Biologická ochrana letiska - BOL

 

Letisko Košice – Airport Košice, a.s. využíva tablano pri evidencii Biologickej ochrany letiska – BOL. Projekt zahŕňa celkom 15 rôznych typov evidencie, často úplne odlišné procesy a spôsoby záznamov. Navyše umožňuje automatické generovanie exportov a úradne schválených reportov.

Namiesto papiera tablet

 

Tablano umožňuje pracovníkom BOL úplne nahradiť papierovú evidenciu, ktorá kvôli manuálnej evidencii nielen zaberala veľa času, ale odlišnosť jednotlivých záznamov neumožňovala ďalšiu analýzu zozbieraných dát. Mnohé záznamy bolo nutné manuálne ešte raz prepisovať do Excelu alebo štandardných PDF formulárov. Pracovníci BOL tak síce poctivo viedli pomerne rozsiahlu evidenciu, ale ďalšie spracovanie zozbieraných informácií už takmer nebolo možné.

 


Ako to funguje?

Pracovník BOL jednoduchým spôsobom, niekoľkými klikmi, cez výberové políčka, preddefinované číselníky a automatické zaznamenanie polohy, eviduje napr.:

  • každodenný záznam do Denníka BOL, ktorý okrem pracovných detailov o dennej službe obsahuje aj záznamy o počasí, plašení živočíchov, vykonanej bezpečnostnej a preventívnej kontrole, pravidelných letoch, vstupoch na letisko ai.,
  • zrážku vtákov s lietadlom, pričom tablano automaticky generuje úradne schválený záznam do PDF pre Dopravný úrad a MDaVSR,
  • uhynutých živočíchov podľa druhu, lokality a spôsobu likvidácie,
  • výskyt vtákov v ornitologickom prieskume,
  • jazdy služobným vozidlom, tankovania,
  • iné činnosti, ktoré vykonáva a eviduje sa o nich záznam,
  • a nakoniec akýkoľvek záznam, tzv. „info bod“, ktorým eviduje čokoľvek, čo vlastne ani nemusí súvisieť s výkonom jeho činnosti, ale považuje za vhodné to zaznamenať.

Prehľad, jednoduchosť, dostupnosť

Hlavné výhody evidencie v tablane sú v zjednotení záznamov, jednoduchosti používania, jednotnej databáze, rozličnosti šablón presne na mieru a automatických exportoch do Excelu či podľa požadovaných PDF.

Tablano funguje aj v OFFLINE režime, takže aj prípadný výpadok, či zníženie kvality GSM, nie sú limitujúcim faktorom. Pre administratívnu úroveň evidencie je celý projekt BOL plne prístupný aj cez tablano Desk – web.