Smetné nádoby a kontajnery na odpad

Smetné nádoby, kontajnery na odpad

Evidencia smetných nádob, kontajnerov a odpadkových košov

Všetky mestá a obce majú povinnosť zabezpečiť zber a triedenie odpadu. Túto službu dokážu niekedy prenechať na iné organizácie, vlastné alebo súkromné. Tablano je riešenie pre každého z nich: jednoduchý nástroj na evidenciu kontajnerov na odpad, ich umiestnenie, vykonané kontroly a prehľadnú evidenciu oznámení a náprav.

Tablano je možné využívať ako tabletovú aplikáciu pre prácu v teréne alebo webové riešenie tablano Desk ideálne pre evidenciu v kancelárii.

Mapové prehľady

Jedným z hlavných prehľadov je v tablane vždy mapa, prehľadná a ľahko použiteľná. Použitie ľubovoľných vrstiev umožňuje ešte lepšiu orientáciu priamo v teréne: ortofoto/satelitné snímky, ZBGIS, kataster, ai. Pracovník v teréne na jeden klik vyberie preferovaný pohľad.

Aplikácia tablano používa v tablete vždy Vašu obľúbenú navigáciu na vyhľadania optimálnej trasy k určenému objektu.

Vždy viete kde sa nachádzate, preto bez jediného kliku vždy identifikujete najbližší objekt, bez nutnosti ďalšieho hľadanie v zozname.

Zbierajte informácie, mapujte priamo v teréne

Práca s tablanom je aj v teréne skutočne jednoduchá, veľmi efektívna, preto si ju rýchlo obľúbite. Rôzne úrovne evidencie kontajnerov vykonáte vždy na pár klikov: základné informácií o polohe, type, objeme, adrese, kontrole kontajnerov, vysypanie ai. Naozaj, počas prvej plánovanej okružnej jazdy dokážete spraviť kompletný prehľad všetkých kontajnerov.

K dispozícii máte vždy všetky aktuálne informácie, buď v mape alebo v zozname objektov.

Niekedy stačí len odfotiť kontajnery, tablano automaticky preberie polohu a čas. Ostatné informácie môžete doplniť z pohodlia kancelárie cez tablano Desk.

Kontroly, oznámenia od občanov, úlohy

S tablanom môžete evidovať nielen základné údaje o kontajneroch ale aj vykonané kontroly, oznámenia o poškodeniach a spôsob ich nápravy. Každú z týchto činností evidujete v prehľadnej šablóne, ktorú navyše vieme prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Oznámenia o poškodení, znečistení, preplnení či chýbaní kontajnera evidujete v samostatnom rozhraní. Každé prijaté oznámenie automaticky generuje úlohu pre pracovníka v teréne.

Oznámenia môžete evidovať buď priamo v teréne v tabletovej aplikácii alebo cez webové riešenie tablano Desk v kancelárii.

Plánujte s prehľadom

Pre komplexný prehľad celej evidencie využívajte tablano Desk (web), ktorý poskytuje tak mapový ako aj „tabuľkový“ prehľad všetkých informácií a činností. Je ideálny pre prácu v kancelárii pri aktualizácii údajov, ale hlavne pri evidencii oznámení o poškodeniach a potom aj o ich náprave. V tablano Desku môžete tiež plánovať úlohy pre pracovníkov v teréne, aktualizovať ich stav a rozsah.

Azda najdôležitejším nástrojom je export vybraných objektov do Excelu so  všetkými atribútmi.

Moderná evidencia v Komárne

Aj smetiarska práca môže mať „smart“ prvky. V spoločnosti KN SMART SERVIS z Komárna sa rozhodli používať aplikáciu tablano pre prehľadnú evidenciu zberných nádob v celom meste. V priebehu necelých 2 mesiacov zozbierali všetky dôležité informácie o vyše 1500 objektoch: presná lokalizácia, typ nádoby, druh odpadu, objem, ai.

Prečítajte si zaujímavý rozhovor s pracovníkmi spoločnosti na našom blogu.