V Komárne na juhu Slovenska sa spoločnosť KN SMART SERVIS, a.s. stará okrem iného aj o zber komunálneho odpadu. Firma v majetku mesta vznikla v roku 2020, začala s údržbou mestskej zelene, pravidelným sezónnym kosením a starostlivosťou o stromy, kríky a ich orezy. Činnosť sa postupne rozširovala na ďalšie aktivity, pričom zatiaľ poslednou veľkou výzvou bol zber komunálneho odpadu. Z celkového počtu 50 zamestnancov sa tejto činnosti venuje 12 pracovníkov v 4 skupinách. Skutočne veľkou, viditeľnou novinkou bolo zakúpenie nových vozidiel na zber odpadu. Avšak nemenej významná modernizácia nastala v oblasti samotnej evidencie zberných nádob a odpadkových košov. Od mája 2023 využíva KN SMART SERVIS na túto činnosť aplikáciu tablano.

Prinášame Vám rozhovor s 2 pracovníkmi, ktorí si na vlastnej koži vyskúšali zavedenie „smart“ riešenia do každodennej smetiarskej práce: Lajosom SzalaiomDaliborom Polozsányim.

Aká je Vaša úloha v projekte evidencie zberu odpadu?

LS: Ja som bol zodpovedný za úvodné nastavenie projektu, štruktúru evidencie, technické detaily, ..
DP: ..a mne ostalo ukázať, že to všetko bude naozaj fungovať (smiech). Vlastne som v praxi overil, že to je nastavené správne, keď som v teréne zadával jednotlivé objekty.
LS: Ostatní kolegovia sú zapojení do zberu komunálneho odpadu priamo v teréne. Dve skupiny jazdia na 2 veľkých smetiarskych autách. Ďalšia skupina je zodpovedná za vyčistenie, upratanie stojiska kontajnerov, výmenu, umytie alebo opravu poškodených nádob. A potom ešte máme kolegov, ktorí sú zodpovední za vysypanie odpadkových košov napr. v pešej zóne, kam sa veľké auto nedostane.
DP: Práve kolegovia v teréne by mali využívať tablano, aby jednoducho zdokumentovali stav stojiska, resp. dostali presnú informáciu o potrebnom zásahu, napr. výmene poškodenej nádoby.

Ako ste evidovali kontajnery a koše predtým ako ste začali používať tablano?

DP: Predtým sme nemali presnú predstavu o počte nádob a už vôbec o ich umiestnení. Teraz to už vieme úplne presne.
LS: Prvým krokom bola teda evidencia všetkých nádob, kontajnerov aj košov: lokalizácia, typ nádob, druh odpadu a teda aj počty pre jednotlivé typy.
DP: Rozhodli sme sa, že to všetko nahodíme od začiatku, akoby žiadna evidencia nebola. Vyhli sme sa tak mnohým problémom s nejednoznačnosťou dát v rôznych zoznamoch. Bolo to náročné ale teraz máme presnú evidenciu vo vlastných rukách.

"Predtým sme nemali presnú predstavu o počte nádob a už vôbec o ich umiestnení. Teraz to už vieme úplne presne."
Dalibor Polozsányi
KN Smart Servis, a.s.

Zavedenie nového softvéru je vždy výzvou. Nemali ste obavy?

DP: Obavy boli na mieste. Je to však ako všade v spoločnosti, časť ľudí je otvorená novým veciam a druhá časť sa bude vždy držať v úzadí a sledovať ako to dopadne. Ukázalo sa však ako dôležité to, že sme zvolili metódu postupných krokov. Najprv sme si osvojili základné, opakujúce sa kroky. Potom človek zistí, že to ide veľmi ľahko a prekoná aj obavu z ďalších, zložitejších krokov. V každom prípade, nechcel by som už takýto rozsah evidencie riešiť formou „papier – Excel“, to určite nie.
LS: Celá evidencia bola veľká neznáma. Mesto Komárno sa však do tejto činnosti pustilo, lebo chcelo efektívnejšie nakladať s financiami. To by nešlo bez presného prehľadu o objektoch a činnostiach.

Prečo považujete digitálny spôsob evidencie za potrebný?

DP: Teraz vieme na jeden klik zdokumentovať, že sme dané stojisko vyčistili. Stačí jedna fotografia s dátumom a časom. Podobne vieme zdokumentovať ak je v nádobe odpad, ktorý tam nepatrí.
LS: Zároveň má aj vedenie mesta, viceprimátor, priamo prehľad o aktuálnom stave. A hodnotí veľmi pozitívne rozsah vykonanej evidencie.

Čo ste považovali za prvý, hmatateľný úspech?

DP: Viac než 1500 objektov v mape za menej než 2 mesiace, sám by som tomu predtým neveril.

"Hlavne nás prekvapila rýchla dodávka a prispôsobenie riešenia. Vlastne v priebehu pár týždňov od úvodnej prezentácie sme mohli tablano využívať naplno."
Lajos Szalai
KN Smart Servis, a.s.

Ktorá funkcionalita sa Vám pri práci s tablanom osvedčila najviac?

DP: Aj keď je to asi najjednoduchšia funkcionalita, najviac nám priamo v teréne pomohla ortofoto mapa ako samostatná vrstva, bola kľúčovým prvkom pre presnú lokalizáciu.
LS: A ešte by som vyzdvihol možnosť evidovať stav fotografiou, pričom sa automaticky preberie poloha, dátum, čas. Ak nič iné pracovník nestihne, aspoň fotografia je dôkazom o stave.

Ako by ste zhodnotili spoluprácu s tablano tímom?

LS: Uplynulé mesiace spolupráce hodnotím maximálne pozitívne. Hlavne nás prekvapila rýchla dodávka a prispôsobenie riešenia. Vlastne v priebehu pár týždňov od úvodnej prezentácie sme mohli tablano využívať naplno.
DP: A potom ďalšie menšie prispôsobenia boli hotové ešte rýchlejšie. Nikdy nás to nebrzdilo.

Čo Vás s tablanom čaká v najbližšej dobe?

DP: Zatiaľ sme naplno využívali hlavne aplikáciu. V blízkej dobe sa chystáme rozšíriť evidenciu aj na tablano Desk pre prehľadnú evidenciu hlásení a efektívnejšie plánovanie zásahov.
LS: Čaká nás rozšírenie používania na celý tím. Teraz sme už presvedčení o jednoduchosti riešenia, naozaj sa ovláda veľmi intuitívne. Výzvou však bude presvedčiť o tejto našej skúsenosti aj ostatných kolegov. Verím, že s podporou tablano tímu to zvládneme!

Comments are closed.