Vodovodné a kanalizačné objekty

Šachty, hydranty, armatúry, vodomery

Aktualizujte informácie a polohu priamo do tabletu:

vodovodné a kanalizačné šachty, hydranty, armatúry, vodomery, poruchy

 

Kedykoľvek sa vyberiete do terénu na vykonanie opravy, údržby alebo kontrolu, vezmite si so sebou tablet s aplikáciou tablano – priamo na mieste jednoducho doplníte chýbajúce informácie, alebo opravíte nesprávne záznamy. Tablano si nevyžaduje žiadne školenie, tak jednoducho sa používa. Priamo na mieste môžete okrem iného zamerať objekty s 2 cm presnosťou, odfotiť aktuálny stav pred opravou a po nej. K dispozícii sú šablóny pre kompletnú vodovodnú a kanalizačnú rozvodnú sieť.

Plánujte údržbu prehľadne

Niektoré objekty je potrebné pravidelne kontrolovať alebo vykonávať odborné revízie – tablano Vám umožní efektívne plánovať tieto úkony. Vďaka rozšíreniu „Dynamické zobrazenie objektov“ môžete evidovať jednotlivé objekty rôznymi farbami a mať tak na prvý pohľad informácie o stave kontroly, resp. revízie. Napríklad zelená môže znamenať „skontrolované“ a červenú „nutné skontrolovať“, presne podľa vašich požiadaviek.

Mapové podklady

Vaša práca v teréne bude jednoduchá a prehľadná, ak budete používať správne mapové podkladys radosťou Vám s nimi pomôžeme! V aplikácii tablano môžete napr. pomocou rôznych mapových podkladov jednoducho spravovať všetky vodovodné kanalizačné objekty.

Jednoduché odpočty, kontrola, údržba a opravy

V teréne ako obvykle vykonáte odpočet, údržbu či opravu a skontrolujte napr. hydrant, ventil, šachtu alebo okolie. Tablano Vám automaticky sprístupní informácie o danom zariadení, nové alebo aktualizované informácie zadáte priamo do aplikácie alebo skontrolujete ich správnosť: umiestnenie objektu, technické informácie o tlaku, pripojené úseky, stav materiálov, prípadne hodnotu vodomera. O ostatné sa už postará tablano, údaje uloží na server a Vy už nemusíte nič zapisovať do papierov a potom prepisovať do GIS, Excelu či iných dokumentov.

A ešte doplňte fotografie

Veľká výhoda práce s tablanom: v aplikácii nafotíte objekt v rôznych etapách opravy a z rôznych uhlov. Nemusíte už fotiť do vlastného mobilu a fotografie potom sťahovať a posielať. Tablano ich priradí k správnym objektom, dátumom, miestamTým sa končí vaša kontrola a je dvojnásobne zabezpečená!

Export do CSV alebo Excelu

Exportujte svoje dáta do bežných súborov CSV alebo Excel. Jednoducho vytvorte jednotlivé tabuľky s inventárom nehnuteľností alebo práve vykonávanými prácami na údržbu a opravu. Hľadajte spolu s nami tiež možnosti na to, aby tieto súbory mohli byť tiež importované priamo do vašich GIS systémov.