DOS | KOST | OST

DOS / KOST / OST

odovzdávacie stanice tepla

Kompaktné / Domové odovzdávacie stanice tepla sú základným prvkom v štruktúre distribúcie tepla.

Združujú množstvo samostatných technických zariadení, o ktorých je potrebné viesť zjednotenú a ľahko dostupnú evidenciu: merače tepla, vodomery, prietokomery, teplomery, čerpadlá apod. Evidencia rôznych typov zariadení, rozličných výrobcov, sériových čísel, termínov pre overenie, ciachovanie, revízie, ale aj umiestnenie. Toto všetko spolu s pravidelnými kontrolami, odpočtami spotreby a výmenou meračov, tvorí komplexný proces evidencie, v ktorom je ľahké sa stratiť.

S tablanom je celý proces evidencie a plánovania jednoduchý, prehľadný a dostupný tak v kancelárii ako aj v teréne.

tablano Desk

Vo webovom prehliadači  jednoduchým a prehľadným spôsobom môžete evidovať všetky informácie o zariadeniach a zároveň plánovať ich výmenu alebo kontrolu. Pre pokročilé analýzy získate na pár klikov v Exceli vždy aktuálny prehľad vybraných objektov s ich informáciami.

Výmena merača priamo na mieste

Stačí pár klikov do tabletu pri výmene merača priamo na mieste a všetky údaje sú hneď aktualizované. Automaticky sa archivujú údaje demontovaného merača a do systému sa zapíšu hodnoty nového zariadenia.

S tablanom už nepotrebujete papierové záznamy, prípravu pred montážou a potom prepisovanie do Excelu. Všetko sme zjednodušili do pár klikov.