tablano Desk

Spravujte dáta pohodlne vo webovom prehliadači

Tímová práca nikdy nebola jednoduchšia

Pomocou webového prehliadača tablano Desk môžete spravovať a upravovať dáta získané tabletom v teréne. Vytvárajte dodatočné výstupy (Excel, PDF, atď.), ktoré ešte viac uľahčia prácu.

Skontrolujte a editujte Vaše dáta

Spravujte zadané úlohy, overte vykonané revízie, editujte potrebné informácie a pripravte požadovanú správu.

Uploadujte dodatočné súbory

Doplňte k objektom dodatočné súbory alebo pridajte k reportom ďalšie podklady ako sú fotografie alebo PDF.

Vytvárajte reporty

Exportujte výsledky kontrol do súboru PDF alebo Excelu a vytvorte tak záverečné správy.

Nové Rozšírenie: vytvorenie úlohy a jej priradenie pracovníkovi Viac informácií

Bezproblémová integrácia

Využite mobilné riešenie, ktoré sa ideálne integruje do Vašich pracovných procesov a firemnej IT infraštruktúry.

Slide tablano Desk funguje nezávisle od prehliadača a umožňuje prístup k Vašim dátam kdekoľvek ste.

Test zdarma!

Vyskúšajte zdarma tablano Desk! V pripravenej demo verzii nájdete dve šablóny: šachty a hydranty, ktoré sú plne funkčné. Vypĺňajte formuláre, vytvárajte nové objekty, synchronizujte dáta so serverom a vytvorte si vlastný názor o fungovaní riešenia.

Vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely spoločnosťou GIS Services s.r.o. so sídlom Slnečná 133/1, 96001 Zvolen, IČO: 36624446, DIČ: 2021796689. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.