tablano Desk

spravujete dáta pohodlne vo webovom prehliadači

Pomocou webového prehliadača tablano Desk môžete spravovať a upravovať dáta získané s tabletom v teréne.
Fulltextové vyhľadávanie, pokročilé filtrovanie a automaticky generované výstupy (Excel, PDF, atď.) ešte viac uľahčia Vašu prácu.

Skontrolujte a editujte Vaše dáta

Spravujte zadané úlohy, overte vykonané revízie, editujte potrebné informácie a pripravte požadovaný report.

Uploadujte dodatočné súbory

Doplňte k objektom dodatočné súbory alebo pridajte k reportom ďalšie podklady ako sú fotografie alebo PDF.

Vytvárajte reporty

Exportujte výsledky kontrol do súboru PDF alebo Excelu a vytvorte tak záverečné správy.

Vytváranie a evidencia úloh

Prehľadným spôsobom môžete vytvoriť úlohu a prideliť ju konkrétnemi pracovníkovi, spravovať jej obsah, termín a sledovať jej vykonanie.

Exporty

V zozname objektov vyberte tie, ktoré potrebujete a jedným klikom z nich pripravte ľubovoľný export do Excelu. Pre jednotlivé objekty si môžete vybrať odlišnú formu exportu.

Test zdarma!

Vyskúšajte už teraz zdarma aj tablano Desk! V pripravenej demoverzii nájdete dve šablóny: šachty a hydranty, ktoré sú plne funkčné. Vypĺňajte formuláre, synchronizujte dáta so serverom a vytvorte si vlastný názor o fungovaní aplikácie.

Vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely spoločnosťou GIS Services s.r.o. so sídlom Slnečná 133/1, 96001 Zvolen, IČO: 36624446, DIČ: 2021796689. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďakujeme!