tablano Connect „IML“

tablano Connect “IML”

Import výsledkov merania drevnej hmoty

Novinkou je plne funkčné spojenie tablana so zariadením IML Power Drill, ktoré na počkanie meria kvalitu drevnej hmoty, takže svoje využitie nájde pri kontrole drevených prvkov napr. na stavbách, elektrických stĺpoch, či akomkoľvek inom drevenom objekte.

Všetky merania priamo v tablete

IML Power Drill meria kvalitu dreva tak, že z hlavice sa vysúva ihla, ktorá sa zavŕtava do dreva, pričom sa meria odpor, ktorý drevo kladie. Táto hodnota sa zaznamenáva každých 0,1 mm. Výstupom môže byť graf, ktorý reprezentuje napr. hustotu dreva v celej meranej hĺbke. Namerané údaje sú automaticky pripojené k objektom v aplikácii tablano. Užívateľ už len doplní ostatné údaje podľa vlastnej šablóny.

Aj vo webovom prehliadači

Všetky merania, ktoré ste importovali z prístroja do tabletu,  sú k dispozícii aj v prehliadači tablano Desk a môžete s nimi pohodlne ďalej pracovať v počítači.

Prehľadné reporty v PDF

Ak chcete odoslať namerané dáta poskytovateľom služieb, zákazníkom či ďalším zamestnancom, môžete ich exportovať priamo do PDF. Všetky PDF reporty sú vytvorené do formátu A4 a zahŕňajú dátumy, merania zobrazené v krivkách ako aj ostatné požadované metadáta (napr. hĺbka vrtu, stav ihly, apod.).