Prenájom kontajnerov

Prenájom kontajnerov

Tablano umožňuje evidenciu objektov v celom procese prenájmu, počnúc rezerváciou podľa typu alebo dátumu, cez úplnú evidenciu všetkých detailov o nájomcoch, až po históriu prenájmov a odpredaj objektov.

Aktuálne je tablano využívané na evidenciu kontajnerov. Ďalšie využitie je možné napr. na evidenciu veľkokapacitných zberných nádob, reklamných plôch, nehnuteľností ai.

Naozaj všetko pokope

Evidencia objektov a ich atribútov je v tablane bez obmedzení. Všetky atribúty môžu byť  vzájomne prepojené väzbami tak, aby čo najviac zodpovedali požiadavkám projektu: nájomcovia so všetkými údajmi, prehľady o cene investície, mesačnej výške nájmu, odpisoch, celkových tržbách, kontaktné údaje, adresy ai. A samozrejme aktuálne umiestnenie na mape.

Farebné odlíšenie navyše zobrazuje vybraný stav objektu: predaný, prenajatý, voľný, rezervovaný.

S tablanom je evidencia skutočne jednoduchá. Do 1 minúty sú všetky informácie kompletné v databáze, bezpečné a vždy dostupné.

V maximálnej možnej miere využívame číselníky, ktoré si používateľ spravuje sám, výberové políčka na jeden klik alebo voľne editovateľné polia. Šablónu vždy plne prispôsobujeme potrebám používateľa.

Zaľúbite si tú jednoduchosť a prehľadnosť

Kdekoľvek ste, v kancelárii či teréne, pri obhliadke, odovzdaní alebo kontrole objektu. Aplikácia tablano je tak príjemná na používanie, že už viac nebudete potrebovať nielen papierovú evidenciu, ale postupne nahradíte aj kombinované záznamy v Exceli či Worde a vyhnete sa sťahovaniu fotografií. Kdekoľvek! Lebo tablano funguje aj OFFLINE.

Automatické zmluvy a protokoly

Výhody tablana pri evidencii prenájmov objektov zďaleka nekončia pri efektívnej a prehľadnej evidencii. Najväčšiu úsporu Vám prinesie automatický export všetkých druhov zmlúv a protokolov s predvyplnenými údajmi z evidencie! Navyše, každú zmluvu môžete evidovať v jej obehu: odoslaná, doručená, podpísaná, apod.

A nakoniec, rýchle filtre na jeden klik sprehľadnia najčastejšie vyhľadávania. Každý zoznam je možné exportovať do Excelu pre ďalšiu prácu.