Úlohy

Úlohy

Plánujte úlohy prehľadne a jednoducho

Vytvorte zoznamy úloh pre pracovníkov v teréne. Pritom im určujte prioritu podľa termínu a naliehavosti. Nevykonané úlohy zostanú v zozname špeciálne zvýraznené. Tým optimalizujete pracovný tok medzi internou a externou službou, kanceláriou a terénom.

Prehľadný kalendár

Pri plánovaní úloh stačí vybranú činnosť myšou presunúť na iný dátum. Všetky úlohy sú zobrazené v prehľadnom zozname alebo kalendári.

Kdekoľvek si overíte, čo Vás čaká

Novú úlohu si zobrazíte, vykonáte a odškrtnete ako splnenú. Informácia o tom sa posunie do systému, takže pracovník v kancelárii má hneď aktuálny prehľad. Tak jednoducho prebehne celý pracovný cyklus.

Všetky úlohy nájdete v prehľadnom zozname zoradené podľa priority. Vždy tak viete, ktorá je nasledujúca úloha na vykonanie. Dokončené úlohy sú spriehľadnené, ale môžu byť kedykoľvek znovu aktivované, zmenené alebo odstránené. Okrem toho sú v zozname špeciálne označené oneskorené úlohy.

Vytvorte úlohu a prideľte ju zodpovednej osobe

V tablano Desku máte plnú kontrolu nad všetkými pridelenými a nevykonanými úlohami. Môžete preveriť už vykonané úlohy a prijať adekvátne kroky.