Úlohy

Optimalizujte zadanie v managmente úloh

Vytvorte zoznamy úloh pre pracovníkov v teréne. Pritom im určujte prioritu podľa termínu a naliehavosti. Nevykonané úlohy zostanú v zozname špeciálne zvýraznené. Tým optimalizujete pracovný tok medzi internou a externou službou, kanceláriou a terénom.

Kdekoľvek si overíte, čo Vás čaká

Novú úlohu si zobrazíte, vykonáte a odškrtnete ako splnenú. Informácia o tom sa posunie do systému, takže pracovník v kancelárii má hneď aktuálny prehľad. Tak jednoducho prebehne celý pracovný cyklus.

Všetky úlohy nájdete v prehľadnom zozname zoradené podľa priority. Vždy tak viete, ktorá je nasledujúca úloha na vykonanie. Dokončené úlohy sú spriehľadnené, ale môžu byť kedykoľvek znovu aktivované, zmenené alebo odstránené. Okrem toho sú v zozname špeciálne označené oneskorené úlohy.

Vytvorte úlohu a prideľte ju zodpovednej osobe

S pomocou tablanom Desk máte plnú kontrolu nad všetkými pridelenými a nevykonanými úlohami. Môžete preveriť už vykonané úlohy a prijať adekvátne kroky.

Filtrovanie v úlohách

Jednoduchým filtrovaním úloh môžete Vašich kolegov a ich úlohy manažovať rýchlejšie a lepšie. Rozlíšením “vykonaných” od “otvorených” si urobíte hneď prehľad o aktuálnom stave aj pri veľkom počte úloh.

Slide Chcete vedieť viac?
Predstavíme Vám online alebo osobne.
Mám záujem o prezentáciu