Info POI

Info POI

Zaznamenajte akékoľvek upozornenia alebo iné informácie priamo na mieste

Ak počas údržby v teréne zistite akékoľvek iné škody, nehody alebo udalosti, ktoré ani nemusia priamo súvisieť s Vašou aktuálnou činnosťou, môžete ich jednoducho zdokumentovať a postúpiť ďalej kolegom v kancelárii.

Rýchlo a jednoducho zaznamenáte čokoľvek

Info POI zadáte v tablane veľmi jednoducho – podobne ako ostatné objekty (napr. hydranty, lampy, stromy). Od ostatných sa líši ľahko rozpoznateľným „i“.   Môžete tak priamo do mapy zaznačiť poškodenie, ktoré si zachová presnú polohu, popis alebo fotografickú dokumentáciu. Kolegom v kancelárii sa tak dostanú všetky potrebné informácie, aby mohli efektívne rozhodnúť o ďalšom postupe.

Šablóna pre rýchly záznam

Šablóna Info-POI je tak efektívna a jednoduchá ako sa len dá. Môžete v nej:

– už názvom POI zadať veľmi jasný odkaz, napr. “diera”,
– doplniť ľubovoľnú poznámku
– a pridať jednu alebo viac fotografií dokumentujúcich stav.

Takto budú kolegovia a ostatní s prístupom k projektu informovaní o zázname a môžu zariadiť ďalšiu aktualizáciu stavu.