Digitálny rádiový odpočet funguje s tablanom rýchlo a jednoducho. Pri prejazde služobného auta v dosahu meračov sú údaje o spotrebe automaticky rádiovo zaznamenané a uložené v tablane.

Čo znamená „Drive by“?

„Drive by“ je rýchle bezdrôtové odčítanie merača „počas jazdy“. Aplikácia tablano prijíma dáta rádiovo, zatiaľ čo zamestnanec jazdí vo vozidle v okolí domácností s meračmi, ktoré sa majú odčítať.

Ako funguje rádiové odčítanie v aplikácii tablano?

Zamestnanec jazdí vozidlom v oblasti odčítania a pripojí rádioprijímač k tablanu cez Bluetooth. V aplikácii tablano sa príjem údajov spúšťa manuálne a zaznamenané údaje o odčítanej spotrebe je možné sledovať v reálnom čase. Odtiaľ sa všetky dáta bezpečne prenesú do cloudu a následne sú k dispozícii na ďalšie spracovanie v kancelárii cez tablano Desk.

1. krok
Naplánujte si odčítanie

Zorganizujte si rádiové odčítanie vopred v kancelárii a poskytnite svojim zamestnancom v teréne všetky dôležité informácie.

2. krok
Odčítajte rádiové merače počas jazdy autom

Spustite rádiové odčítanie v aplikácii tablano a zaznamenajte odpočty meračov vašich spotrebiteľov, keď idete okolo. Tieto údaje sa prenášajú v reálnom čase, takže nezrovnalosti je možné zistiť na mieste.

3. krok
Zobrazte a exportujte údaje

v tablano Desku môžete triediť, filtrovať, kontrolovať zaznamenané údaje o spotrebe v kancelárii a exportovať na vyúčtovanie spotreby.

Výhody digitálneho rádiového očítania

Digitálny odpočet rádiových meračov ponúka množstvo výhod, ktoré výrazne minimalizujú pracovné zaťaženie v tíme a tým šetria náklady. Najväčšou výhodou v oblasti automatického zberu údajov je nezávislosť s akou je možné údaje o domácnostiach zbierať.

  • Výrazné zníženie pracovnej záťaže v teréne: Odčítanie rádiovým prijímačom pri „prejazde“. Bez objednania. Bez zapisovania.
  • Úspora nákladov v kancelárii: Minimálne administratívne zaťaženie, menšia organizácia pri plánovaní stretnutí s domácnosťami.
  • Významná úspora času: Žiadne viazanie sa na pevné stretnutia s pracujúcimi ľuďmi alebo sťažený prístup do domácností. Žiadne časy príchodu. Žiadna komunikácia na mieste.
  • Žiadna chybovosť: Žiadne chyby v dôsledku vlastného zadania občanmi alebo preklepov. Vďaka prenosu v reálnom čase sú dáta aktuálne a spoľahlivo zaznamenané.
  • Pokrok: Trvalo udržateľný a efektívny zber údajov v reálnom čase, ktoré možno ďalej priamo spracovávať.

Rádiové odčítanie údajov meračov je digitálna metóda orientovaná na budúcnosť, ktorá ešte viac zjednoduší a zefektívni zber údajov.

Comments are closed.