Zmien sa podvedome vždy obávame a tak trochu ich aj odďaľujeme. Avšak s tablanom a našim tímom môže proces zmien príjemne prekvapiť.

Pri výmene meračov energií totiž niekedy dozreje čas nielen na výmenu meračov ale aj na zmenu spôsobu akým evidujete výmenu meračov. Táto zmena sa môže týkať tak softvéru ako aj Vašich požiadaviek na spôsob evidencie. Mnoho spoločností sa však takejto zmene vyhýba pre obavy spojené s náročnými procesmi migrácie či technickými ťažkostiami. Neprávom. V tomto texte by sme radi vyvrátili najčastejšie obavy zo zmeny softvéru a odstránili bežné predsudky.

Najčastejšie mýty o zmene softvéru

Predtým, ako prejdeme do podrobností o krokoch spojených so zmenou softvéru na správu meračov, vyvrátime tri hlavné mýty s tým spojené. Pretože sme opakovane konfrontovaní s nasledujúcimi troma obavami, ktoré chceme najprv rozptýliť:

Mýtus 1: Príliš zložité
„Zmena softvéru na evidenciu merača je príliš komplikovaná!“
Opak je pravdou, prechod na softvér tablabo sa dá zrealizovať veľmi jednoducho a rýchlo. Jednotlivé kroky zvládnu bez predchádzajúcich znalostí aj malí a strední dodávatelia, mestá aj obce. Riešenie tablano využíva množstvo osvedčených mechanizmov, ktoré zaisťujú, že prechod pre vás bude bez stresu. Postaráme sa o vaše dáta, digitálne formuláre a protokoly – všetko tak bude pripravené na úspešný reštart.

Mýtus 2: Dlhé odstávky systému
„Prehodenie systému spôsobí zlyhanie našej digitálnej evidencie.“
Nie, nemusí to tak byť, pretože správna príprava vám aj nám pomôže skrátiť čas prechodu na čo najkratší a zabezpečiť rýchly štart. V tablano sa prechod vykonáva krok za krokom. Získate tak čas na rozsiahle testovanie tablana a plynulé zapojenie montérov aj zamestnancov do nového spôsobu evidencie. 

Mýtus 3: Problémy s rozhraním pre fakturáciu spotreby
„Určite sa zhorší prepojenie na systém fakturácie spotreby.“
V tablano sme integrovali všetky potrebné procesy, ktoré presne tomu bránia. Na zabezpečenie kompatibility s vaším finančným/účtovným systémom dostanete tablano s individuálnym rozhraním. To zaisťuje bezchybný prenos údajov o výmene a odpočte meračov.

Zmena softvéru na tablano: krok za krokom

#Krok 1: Spojíme sa s vami
Na začiatku každej fungujúcej spolupráce je vzájomné spoznávanie sa. Je pre nás dôležité zaoberať sa vašimi individuálnymi cieľmi a požiadavkami už v ranom štádiu. Týmto spôsobom môžeme pre Vás už začiatku pripraviť individuálnu ponuku. V osobnej online prezentácii sa potom zoznámite s tablanom a jeho rozsahom funkcií a ukážeme vám zaujímavé referenčné projekty s praktickými príkladmi. 

#Krok 2: Analýza vašich údajov
Bezproblémový prenos vašich údajov z vyúčtovania spotreby je pre vás aj pre nás absolútnou prioritou. Naši odborníci na tablano zanalyzujú vašu dátovú štruktúru, ktorá sa má importovať a prediskutujú ju s vami. Naše bohaté skúsenosti s dátovými rozhraniami viacerých fakturačných systémov budú nakoniec aj vašim hlavným benefitom. 

#Krok 3: Nastavenie a spustenie projektu
Po úspešnej analýze dát už nič nebráni nastaveniu projektu. To sa deje spolu s integráciou vašich údajov našimi odborníkmi na tablano. Akonáhle je nastavenie dokončené, vy a vaši kolegovia absolvujete úvodné školenie.

Počas celého procesu Vás bude jednotlivými krokmi sprevádzať Customer Success Manager, ktorý v celom procese manažuje jednotlivé kroky a drží opraty pevne v rukách.

Comments are closed.