Blog

Dni Facility Managementu 2016

Počas konferencie Dni Facility Managementu 2016 (25.5.2016 v Bratislave) sme prezentovali aplkáciu tablano odbornej verejnosti. Aktuálny 5.ročník bol zameraný aj na využitie mobilných aplikácií vo facility managemente. Okrem účasti na panelovej diskusii, bolo možné si tablano live vyskúšať na pripravených … Read More

Kontrola NN rozvodov a trafostaníc

Ďalší príklad efektívneho a zjednodušeného pracovného postupu v teréne: Kreiswerke Main-Kinzig sa podarilo okamžite optimalizovať pracovný proces pri využití aplikácie tablano. Pripravená šablóna „Rozvodné skrine“ umožňuje rýchle získanie informácií o stave NN rozvodov a trafostaníc.