Elektromery, plynomery či vodomery je potrebné odčítať aspoň raz ročne. Z dôvodov efektívnosti a zdravia (napr. počas COVIDu) je výhodné, ak spotrebitelia môžu posielať údaje z meračov online, kedykoľvek je to možné. Tento spôsob prenosu údajov z meračov nielen šetrí čas ale aj peniaze.

Odpočty počas pandémie – dôvod na zmenu

Počas pandémie covidu sa ochrana spotrebiteľov a zamestnancov stala obzvlášť dôležitou. Preventívne sa osobné odpočty v domácnostiach často nevykonávali z dôvodu ochranných opatrení a hygienických pravidiel.

Veľmi náročné bolo administratívne a organizačne naplánovať osobné odčítanie pracovníkom spoločnosti, lebo príliš často sa menili dohodnuté termíny odčítania – často sa stalo, že montéri až pri dverách zistili, že musia odísť bez toho, aby niečo dosiahli.

Ani alternatívny prenos odpočtov e-mailom, pohľadnicou, telefónom či cez WhatsApp nepriniesol požadované zlepšenie, práve naopak: prezeranie, spracovanie a priraďovanie týchto údajov je potrebné vykonávať manuálne a vyžaduje čas zamestnancov pri evidencii spotreby a príprave vyúčtovaní.

Online odpočet v tablane – jednoduchý a bezpečný

S novým tablano rozšírením pre online odpočet meračov však už môžu spotrebitelia jednoducho poslať stav merača priamo z domu cez web. Veľmi jednoducho ho zadajú spolu so svojím zákazníckym číslom a číslom merača v digitálnej podobe. A čo je najlepšie: rozšírenie môžu spoločnosti jednoducho integrovať na svoj web – kdekoľvek a akokoľvek!

Tablano tak zhromažďuje všetky zadané odpočty vo webovej aplikácii tablano Desk a prehľadne ich pripravuje pre ďalšie použitie. Tieto údaje je možné potom exportovať do fakturačného systému len niekoľkými kliknutiami. To zjednodušuje mnohé procesy a šetrí cenný pracovný čas.

Všetky výhody online odpočtov v tablane:

  • jednoduchý a užívateľsky prívetivý formulár
  • vysoká miera prijatia a spätnej väzby
  • obrovská úspora času
  • integrovaná kontrola hodnovernosti
  • jednoduchá integrácia na web spoločnosti
  • podrobný prehľad dát vo webovej aplikácii tablano Desk
  • export údajov ako súbor .xls alebo .csv.

Individuálne prispôsobenia

Online odpočet v tablane sa prispôsobí vašim požiadavkám a prianiam dizajnu:

  • ďalšie, prispôsobené údaje vo formulári
  • vlastné logo, individuálne písmo a farby vašej spoločnosti
  • export dát (rozhranie) pre váš fakturačný systém.

Jednoduché odpočty, kontrola, údržba a opravy

Aplikáciu tablano využíva už niekoľko rokov na pravidelné mesačné odpočty spoločnosť Veolia Utilities v Žiari nad Hronom.

Pracovník v teréne nielen vykoná odpočet priamo v tablete ale zároveň môže doplniť alebo aktualizovať aj iné informácie o blízkych zariadeniach. Pri jednej činnosti vykoná viac úkonov kedykoľvek v minulosti.

Comments are closed.