Protipovodňová ochrana a silné dažde sú témy, ktoré musia riešiť takmer všetky mestá a obce. V spolupráci s nemeckou obcou Ammerbuch neďaleko Tübingenu sme vyvinuli aplikačný balík na vykonávanie preventívneho, udržateľného a zabezpečeného krízového manažmentu v prípade povodní.

Základom celého nového prístupu k problematike bolo efektívne digitalizovať procesy, ktoré môžu výrazne pomôcť pri prevencii a potom pri kontrole zavádzania jednotlivých postupov krízového riadenia. Čo to znamená?

Prevencia je s aplikáciou tablano realizovaná priamo v teréne, kde pracovník overí stav rôznych objektov, ktoré pri krízovej situácii môžu spôsobiť ich upchatie alebo nefunkčnosť: mosty, výpusty, napojenia, atď. Tablano zároveň v teréne slúži aj ako nástroj pre pasportizáciu objektov, ktoré v mape chýbajú.

Dôležitým medzistupňom je externé zariadenie – radarový systém, ktorý neustále meria stav hladiny na kritických miestach a v prípade zvýšenej hladiny automaticky notifikuje zodpovedných pracovníkov. 

V následnom kroku tablano Desk umožní jednoduchým spôsobom dokumentovať zavedenie jednotlivých krokov krízového riadenia tak,  aby žiadny krok nebol vynechaný alebo realizovaný v nesprávnom poradí.

Ďalším veľmi zaujímavým príkladom využitia tablana pri prevencii je aj evidencia čistenia dažďových vpustov v uliciach Komárna, o ktorom sme už skôr písali v tomto blogu.

Viac o pilotnom projekte v Ammerbuchu nájdete na tejto stránke.

Comments are closed.