Je to len jedna časť dôležitej skladačky, ale dôležitá, pravidelne kontrolované a čistené dažďové vpusty, a letné búrky či prívalové dažde nespôsobia také škody.

Keď máte v meste stovky či tisíce vpustov, prvou výzvou je rozumne plánovať, evidovať výkony, dokumentovať stav a nakoniec aj analyzovať.

 

Tablano celý tento proces pokrýva napr. v Komárne: vedúci pracovník naplánuje, ktoré vpusty je potrebné skontrolovať a pracovníci v teréne vykonajú kontrolu, prípadne vyčistia vpust, niekoľkými klikmi v tablete zdokumentujú situáciu. Získané dáta sú nielen aktuálnym prehľadom o spracovanom objeme, ale umožňujú identifikovať oblasti s najčastejším či opakujúcim sa znečistením.

 

Naozaj, to čo rozhoduje, je jednoduché plánovanie, evidencia a následná analýza.

A ešte jedna skúsenosť na záver. Viaceré mestá by mali tento proces zvládnutý už pred aktuálnou letnou/búrkovou sezónou, keby vedenia spoločností (na rôznych úrovniach) nelipli na „overených“ dodávateľoch IT riešení, ale boli aspoň tak otvorení novým prístupom, ako to dokázali robotníci v Komárne, ktorí sa naučili denno-denne okrem lopaty pracovať aj s tabletom…

Comments are closed.