Ak je evidencia informácií o objektoch, zariadeniach alebo činnostiach rozdelená do viacerých krokov, potom je celý proces skutočnou výzvou.

Napr.: zadanie úlohy, jej vykonanie a následná kontrola; naskladnenie materiálu a potom jeho výdaj zo skladu; plánovanie činností a ich postupná realizácia; kontrola zariadenia, plán jeho opravy a následná evidencia nového stavu; alebo aj výmena merača energií s evidenciou starého/nového stavu merača, odpočet, atď.

Evidencia nikdy nebola taká jednoduchá

Tablano výrazne zjednodušuje akékoľvek pracovné procesy pri evidencii v teréne. Dokáže nahradiť akýkoľvek papierový záznam alebo rozličné digitálne formáty (Excel, Word, fotografia, ai.) používané k evidencii, napr: rôzne denníky, všetky druhy kontrol, revízie, obhliadky, opravy, údržby. Záznamy vykonané v tablane tak zjednocujú evidenciu, sprehľadňujú dátaúplne odstraňujú duplicitu.

Riešenie pre akékoľvek použitie

Výnimočné na tablane je, že neexistujú takmer žiadne limity pre šablóny – prispôsobí sa presne Vášmu projektu. Štruktúra tablana je postavená na unikátnej flexibilite.

Všade tam, kde je potrebné zbierať či editovať dáta v teréne, je možné ľahko a efektívne použiť tablano. Naši zákazníci pracujú s tablanom každý deň v rôznych odvetviach: vodárenské a kanalizačné siete, teplárenské objekty a rôzne typy ich kontrol, verejné osvetlenia a rozvádzače, bezpečnostné kontroly, detské ihriská, evidencia stromov, zamerania objektov, evidencia stavebného zariadenia a strojov, atď.

Evidenciou to nekončí

Bohatstvo Vašich dát je v ich ďalšom použití. Informácie zaznamenané v tablane sú totiž prístupné pre pokročilé analýzy a automatické exporty. Táto fáza použitia dát je rovnako dôležitá ako samotná evidencia, lebo nielen šetrí čas pri pravidelných exportoch (napr. Excel, PDF), ktoré sú úplne prispôsobené firemným štandardom, ale aj umožňuje inteligentnú analýzu v prehľadných schémach.


Comments are closed.