Ideálna ale nereálna predstava je mať k dispozícii kompletný pasport všetkých stromov na území mesta. A podľa stavu drevín plánovať a vykonávať ich kontrolu či potrebné opatrenia: orezy, ošetrenie, ai. Pre takýto rozsah evidencie (často desaťtisíce stromov) je však potrebný nielen tučný balík peňazí na úvodný zber údajov ale aj početný tím pracovníkov vykonávajúcich pravidelné kontroly.

Niektoré procesy si však vyžadujú samostatný prístup a musia byť najmä kvôli bezpečnosti realizované okamžite – výrub poškodených, starých, ohrozujúcich stromov. Evidencia tohto kroku môže byť s tablanom veľmi jednoduchá a prehľadná. Strom určený na výrub priamo na mieste zaevidujete so všetkými potrebnými informáciami, ktoré doplníte o vhodné fotografie. Medzi pripojenými dokumentami môže byť akýkoľvek dokument, napr. súhlas na výrub v PDF.

Súhlas na výrub dreviny je však spojený s povinnosťou náhradnej výsadby. Aj v tomto kroku je tablano ideálnym pomocníkom. Umožní určiť miesto výsadby, druh stromu ale aj naplánovať termín a prideliť zodpovedného pracovníka. Vo vytvorenej šablóne je možné nastaviť kontrolné intervaly, prípadne určiť nevyhnutné opatrenia. Všetko priamo v teréne na pár klikov.

Vždy aktuálny prehľad stromov určených na výrub a náhradnú výsadbu je dostupný v zozname v tablano Desk alebo v exportovanom prehľade v Exceli.

Comments are closed.