Výroba Tesly aj teplej pary stojí a padá aj na kvalitne naplánovanej údržbe výrobných zariadení.

Priemysel 4.0 už čoskoro zastihne každého vo výrobnej sfére aj na Slovensku, pripraveného alebo prekvapeného. Bez výnimky, či už vyrába elektromobily, alebo teplo. Áno, aj „teplá para“ môže priniesť konkurenčnú výhodu, ak proces jej produkcie a distribúcie je efektívne riadený a plánovaný. Nielen výroba populárnej Tesly je totiž odkázaná na minimálne odstávky strojov a zariadení.

Ak totiž chceme vedieť spoľahlivo plánovať výrobu, musíme aj rovnako spoľahlivo naplánovať údržbu.

Preto sme radi, že môžeme predstaviť reálne využitie nášho riešenia tablano aj v oblasti prediktívnej údržby. Napĺňame tak jeden z princípov Priemyslu 4.0, vykonávať práve takú údržbu a opravy, ktoré sú nevyhnutne potrebné, a to v optimálnom čase a lokalite.

Ako to celé prebieha?

Pracovník údržby je plánovane vyslaný len na takú údržbu a revíziu, ktorá je časovo, lokalitou a materiálovo nevyhnutná. Cez aplikáciu tablano dostane do tabletu všetky potrebné informácie, takže odpadá celý proces prípravy, ktorý vykonajú presne definované skripty a filtre. Pre spoľahlivú predpoveď o tom, kedy je potrebné čo opraviť alebo vymeniť, je nutné vykonať kvalitné vyhodnotenie na základe celej databázy atribútov. Záznam na mieste kontroly v tablane nahrádza papierové formuláre a následná aktualizácia zabezpečí prenos nových dát do IS.

Dáta, história, automatizácia…

Základné údaje o každom zariadení, ako bezpečnostná trieda a posledná vykonaná revízia, sa uchovávajú v databáze IS spoločnosti, pričom ďalšie dôležité informácie sa zbierajú priamo na mieste pri každej údržbe alebo oprave a aktualizujú sa do databázy. Tak sa vytvára jedinečná história pre každý objekt. Automatický proces vyhodnotí zozbierané údajevytvorí „prediktívnu údržbu“ na nasledujúce obdobie.

Kontrolované sú potom jednotlivé zariadenia nielen z hľadiska termínu, ale aj skupiny zariadení v ideálnom časovom a priestorovom rozpätí, čím sa šetria náklady za inak zbytočné výjazdy, často v časovej či priestorovej blízkosti.

Spoločnosť STEFE SK, a.s. výrobca a distribútor tepla v mnohých mestách na Slovensku využíva naše riešenie tablano pre plánovanú údržbu a revízie už od mája 2017.

Comments are closed.