Mesto Zvolen od októbra 2016 naplno využíva aplikáciu tablano na evidenciu svetelných bodov a rozvádzačov, vyše 5000 svetelných bodov a takmer 150 rozvádzačov.

Aplikácia umožňuje pracovníkom úradu efektívne zbierať a aktualizovať informácie o objektoch presne podľa špecifikácie zákazníka. Všetky objekty sú k dispozícii v prehľadnej mape, alebo zozname, ktorý umožňuje fulltextové vyhľadávanie.

 

 

Pri každom svetelnom bode sa eviduje: číslo objektu, presná adresa s detailným popisom umiestnenia, typ stožiaru a svietidla, počet svietidiel, kontrola funkčnosti, kontrola svetelného bodu.

 

Tablano umožňuje nielen evidovať informácie o objektoch, ale je prínosom aj pri kontrolách funkčnosti jednotlivých stĺpov a svietidiel, ktoré sú na nich umiestnené. Vykonané kontroly si uchovávajú záznam o termíne a zistených nedostatkoch.

 

Pre rozvádzače sa okrem základných informácií eviduje aj rok výroby, typ elektromera, hodnota a napojenie hlavného ističa, typ riadenia a evidencia jednotlivých kontrol. Azda najzaujímavejšou funkcionalitou je kontrola schémy zapojenia každého rozvádzača.

 

Pre vedúceho pracovníka je k dispozícii webové riešenie/CMS, v ktorom môže jednoducho a efektívnejšie editovať jednotlivé objekty, ale predovšetkým vytvárať nové úlohy a prideľovať ich vybraným pracovníkom.

 

Tablano aj v tomto projekte umožňuje zadávať úlohy a kontrolovať ich vykonanie.

 

Veľmi radi Vám predstavíme celý projekt v online prezentácii. Kontaktujte nás a dohodnite si termín, ktorý Vám vyhovuje.

Comments are closed.