tablano na výstave AQUA 2016

Aplikácia tablano zažila v krátkom slede za sebou ďalšiu verejnú prezentáciu počas výstavy AQUA 2016 v Trenčíne, 14.-16.6.2016. V máji sme prezentovali tablano na odbornej konferencii Dni Facility Managementu 2016 v Bratislave. Účasť na obidvoch eventoch nás presvedčila o záujme odbornej verejnosti o toto riešenie.

 Počas 3 dní na výstave AQUA 2016 nás v našom stánku navštívilo takmer 30 záujemcov, ktorým sme prezentovali projekt evidencie kanalizačných šácht a hydrantov a úplne nový projekt mesta Zvolen pre evidenciu svetelných bodov a rozvádzačov. Pre obidva projekty bolo k dispozícii aj webové riešenie/CMS s plnou funkcionalitou.

Vysoko si vážime hlavne otvorenú diskusiu s pracovníkmi vodárenských spoločností, ktorým je tablano pre prácu v teréne priamo určené. Naživo si mohli vyskúšať spôsob práce s tablanom, pričom vysoko hodnotili hlavne intuitívnosť a jednoduchosť práce s aplikáciou. Predovšetkým pre vodárenske spoločnosti s rozsiahlou sieťou sa ukazuje ako najdôležitejší práve offline režim, vďaka ktorému je možné pracovať aj v odľahlých regiónoch bez kvalitného GSM pokrytia.

Comments are closed.